Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A végrehajtás eszközeinek erősítése és a Globális Partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2018 óta állnak adatok rendelkezésünkre a mutató vonatkozásában, melyek alapján az látható, hogy az arány 0,01 és 0,02% között mozog.

Definíciók

A mutató a Magyarország által a legkevésbé fejlett országoknak (least developed countries, LDC) nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyított arányát jelzi. Az Agenda 2030 keretrendszer egyik részeleme, hogy a fejlett országok a hivatalos fejlesztési támogatásukkal (Official Development Assistance, ODA) a legkevésbé fejlett országokat kiemelten segítsék a felzárkózásban. A számos fejlett állam által vállalt 0,7%-os ODA/GNI kötelezettség tartása mellett a keretrendszer ajánlása szerint a hivatalos fejlesztési támogatást nyújtó államoknak meg kellene fontolniuk annak a célnak a kitűzését, hogy legalább 0,20%-os ODA/GNI összeget nyújtsanak a legkevésbé fejlett országok támogatására.

Relevancia

A legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztési támogatások (bilaterális és multilaterális viszonylatban) kiemelt szerepet töltenek be ezen országok fejlődésének elősegítésében, az éhínség, a szegénység, a természeti katasztrófák okozta problémák leküzdésében. Az LDC-k olyan alacsony jövedelemmel rendelkező országok, amelyek a fenntartható fejlődés súlyos strukturális akadályaival néznek szembe. Rendkívül kiszolgáltatottak a gazdasági és környezeti sokkhatásokkal szemben, és kevés emberi erőforrással rendelkeznek. Jelenleg 47 ország szerepel a legkevésbé fejlett országok listáján. Az LCD-országok kizárólagos hozzáféréssel rendelkeznek bizonyos nemzetközi támogatási intézkedésekhez, különösen a fejlesztési támogatás és a kereskedelem területén.

Elemzés

Hazánk esetében 2018-ban a mutató 0,018%-on állt, és maradt ezen a szinten egészen 2020-ig, amikor nagymértékű esés volt tapasztalható. Az előzetes 2021-es adatok szerint a mutató 0,020%-ra emelkedett, ez a tendencia a hivatalos fejlesztési támogatások fontosságára tekintettel várhatóan folytatódhat az elkövetkezendő években.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.