Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Magyarországon több mint 20 000 km2 területet veszélyeztet időszakosan árvíz.
Magyarország síkvidéki területeinek mintegy 60%-át veszélyezteti időszakosan a belvíz.
A 2013-as tavasz végi áradások óta nem volt jelentősebb árvíz Magyarországon.

Definíciók

Árvíz: a folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, illetve középvízi medréből kilépő víz. Belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők hatására, hirtelen hóolvadásból, csapadéktevékenységből, de keletkezhet magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre.

Relevancia

Magyarország a Kárpát-medence árvízzel, belvízzel jelentősen veszélyeztetett területének számít. Vízkészleteink időbeli és területi eloszlása rendkívül szélsőséges. Hazánk folyóin évente általában két árvízhullám vonul le: a kora tavaszi áradást (jeges ár) a hóolvadás, a kora nyárit (zöldár) a nyár eleji csapadékmaximum okozza. Az ország közel fele (44 500 km2) síkvidék, jelentős kiterjedésűek a lefolyástalan, mély fekvésű területek. Több mint 20 ezer km2 területet veszélyeztet árvíz, ebből 5610 km2-t a Duna, 15 641 km2-t a Tisza vízgyűjtőjén.

Elemzés

Hazánk az árvíz- és belvízvédekezés területén több mint 150 éves hagyományokkal rendelkezik. A folyók mentén mintegy 4427 kilométer hosszúságú árvízvédelmi gátrendszer épült. Az elmúlt évtizedek szélsőséges időjárási körülményei (árvizek és aszályok) szükségessé teszik a korábbi vízgazdálkodási gyakorlat (gyors vízlevezetés a mederben) megváltoztatását. Az árvizek idején a víz jelentős részét tározókba szükséges kivezetni, és aszály esetén öntözési célra hasznosítani. Az ország egynegyede mély fekvésű sík terület, amelyről természetes módon nem folyik le a víz. A hazai szántóterületek mintegy 10–15%-a gyakran (évente, néhány évente) belvíz alá kerül. A legnagyobb (magas) kockázati besorolású térségek közül 130 ezer hektáron évente 2–4 hónapig is eltarthat a belvízborítottság. A mutató értékelésekor az árvízvédekezés költségeinek adatait vesszük számításba.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.