Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

Rövid táv*
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Magyarországon a termékinnovációból származó árbevétel aránya jelentős ingadozást mutat.

Definíciók

Innováció az olyan új vagy továbbfejlesztett termék vagy üzleti folyamat, vagy ezek kombinációja, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi termékeitől vagy üzleti folyamataitól, és termék esetén annak piacra vezetése megtörtént, üzleti folyamat esetén pedig a folyamat bevezetésre került a vállalkozáson belül. A termékinnovációval összefüggő árbevétel azt fejezi ki, hogy a vállalkozások árbevételéből mekkora összeg származik a vállalkozás vagy a piac számára is új termékek (áru vagy szolgáltatás) értékesítéséből.

Relevancia

A fenntartható gazdasági fejlődés egyik kulcseleme a gazdasági szereplők innovációs tevékenysége, amely hozzájárul az erőforrások hatékonyabb felhasználásához, és segíti olyan innovatív technológiák elterjedését, amelyek az ökológiai problémák megoldására irányulnak és a gazdaság környezeti terhelését is csökkentik. A kedvező környezeti hatás elérése lehet a vállalkozások által bevezetett termékinnováció vagy üzletifolyamat-innováció elsődleges, közvetlen célja, vagy más célkitűzések közvetett eredménye is. Az innovációs tevékenységet végző vállalkozások arányának és az innovációs ráfordítások szintjének növekedése hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Elemzés

2018–2020 között a vállalkozások több mint ötöde vezetett be termékinnovációt (áru- vagy szolgáltatásinnovációt), ami az előző, 2016–2018 közötti időszakban mért arányhoz hasonló. 2020-ban a termékinnovációból származó árbevétel az összes vállalkozás árbevételének 7,8%-át tette ki, ez egy százalékponttal csökkent a 2018. évihez képest. Az innovációs tevékenységet végző vállalkozások negyede vezetett be olyan innovációt, amelynek jelentős mértékű, kedvező környezeti hatása (is) volt a vállalkozás vagy a végfelhasználó számára. A bevezetett innovációk legnagyobb arányban az energiafelhasználás vagy „szén-dioxid-lábnyom” csökkentéséhez, valamint a kevésbé szennyező vagy veszélyes anyagok nagyobb mértékű használatához járultak hozzá.
A kedvező környezeti hatású innovációk bevezetése mellett elsősorban a magas energia-, víz- és anyagárak miatt, valamint a hírnevük növelése érdekében döntöttek a vállalkozások.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió egészére számított, előzetes adatok alapján a termékinnovációból származó árbevétel súlya az unió összes vállalkozásának árbevételén belül 13%-ot ért el 2020-ban, ez némileg nőtt 2018-hoz képest. E mutató tekintetében a V4-országok közül Lengyelország és hazánk nagyjából hasonló, uniós átlag alatti (7,5, illetve 7,8%) értékeket realizált, ezzel szemben Csehország és Szlovákia EU-átlagot meghaladó arányai (14 és 15%) közel dupláját tették ki az előző két tagországénak.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.