Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2016-tól a MÁV Zrt. nemcsak az üzemeltetett, hanem az üzemeltetésre fenntartott állapotban lévő vonalakat is számba veszi a működtetett vonalak hosszának meghatározásakor.

Definíciók

Villamosított vonal, amelynek legalább egy vágánya villamosított. Villamosított pálya a villamos vontatás lehetővé tétele érdekében felsővezetékkel vagy áramvezető sínnel ellátott vágány.

Relevancia

Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának 90%-os csökkentését szorgalmazza annak érdekében, hogy az EU 2050-re klímasemleges gazdasággá váljon. A vasút az egyik legkevésbé CO2-intenzív közlekedési lehetőséget kínálja, a környezetbarát és hatékony fuvarozás egyik kulcsává válhat.
A CO2-kibocsátás csökkentéséhez hozzájárulhat a villamosított vasútvonalak bővítése.

Elemzés

A villamosított vasútvonal hossza Magyarországon 2020-ban 3 111 km volt, ami 2019 óta nem változott, és a 2010. évinél 2%-kal hosszabb. A normál nyomtávú villamosított vasútvonal legmagasabb arányával Közép-Magyarország (86%), illetve Nyugat-Dunántúl (71%) rendelkezik, legalacsonyabb arányban Dél-Alföldön (26%), illetve Észak-Alföldön (28%) fordul elő.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban Magyarországon a villamosított vasúti vonal aránya 40% volt (normál, a keskeny és a széles nyomtávú hosszhoz viszonyítva). Az európai államok közül a legmagasabb arányt Luxemburg (97%), illetve Svédország (75%) képviselte. A V4-ek közül Lengyelország rendelkezik a legmagasabb villamosítottvasútvonal-aránnyal (62%). A Magyarországgal szomszédos országok közül1 Ausztriában a legmagasabb a villamosított vasúti vonal aránya (71%), míg a legkedvezőtlenebb aránnyal Horvátország, illetve Románia rendelkezik (egyaránt 37%). Magyarországon 2007 és 2020 között az országos, működtetett, normál nyomtávú hosszon belül a villamosított, működtetett vasútvonal aránya 7 százalékponttal, 35-ről 42%-ra emelkedett.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.