Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki számára

Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A munkaszegények aránya Magyarországon alacsonyabb, mint az EU-átlag.
2021-ben a 60–64 évesek körében csökkent, a többi korcsoportokban kismértékben nőtt a munkaszegények aránya.

Definíciók

Azok a háztartások tartoznak a nagyon alacsony munkaintenzitásúak közé, amelyekben a munkaképes korú tagok (18–64 évesek) a lehetséges munkaidejük kevesebb mint 20%-át töltötték munkával a kérdezést megelőző évben.

Relevancia

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa, 2020 stratégia bevezetése óta a szegénységet az Európai Unió valamennyi tagállamában egységes mutatószámrendszer alapján számolják. A fő indikátor a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség aránya (AROPE; At Risk of Poverty or Social Exclusion) mérőszám, amely együttesen vizsgálja a jövedelmet, az anyagi nélkülözést, valamint a munkaerőpiaci kirekesztődést. Ez utóbbit a nagyon alacsony munkaintenzitás mutatójával mérjük. Az indikátort 2021-től kezdődően kisebb módosítással számolja az Eurostat, miszerint a vizsgált személyek felső korhatárát 59-ről 64 évre emelték. A revízió célja az volt, hogy az indikátor a nyugdíjkorhatárhoz igazodjon.

Elemzés

Magyarországon a munkaerőpiaci helyzet több éve megfigyelhető tartós javulásának köszönhetően folyamatosan csökken a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya. Az új módszertannal visszamenőleg 2015-től állnak rendelkezésre adatok. 2015-ben a háztartások 8,8%-a volt munkaszegény, 2021-ben 5,3%-a. Az uniós átlagnál minden évben kedvezőbb a mutató, Magyarország az alacsony munkaszegénységű országok közé tartozik. A korcsoportokat tekintve a 0–17 évesek 5,8%-a, a 18–24 éves fiatalok 4,2%-a, míg a középkorúak 4,8%-a élt 2021-ben munkaszegény háztartásban. Ezekben a háztartásokban elsősorban a koronavírus okozta válság miatt kismértékben romlott a mutató az előző évhez képest. A 60–64 évesek körében magasabb a munkaszegény háztartásban élők aránya, 2021-ben 11,5%-ot tett ki.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban 2020-ban a legmagasabb arányban Belgiumban (12,3), Görögországban (11,8%) és Írországban, a legalacsonyabb arányban pedig Szlovéniában (3,9%), Lengyelországban és Szlovákiában (4,3–4,3%), valamint Csehországban (4,4%) élt a lakosság nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.