Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A végrehajtás eszközeinek erősítése és a Globális Partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A hivatalos fejlesztési támogatás a bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyítva hazánkban 2014-ig 0,1%-os érték körül stagnált , majd 2017 óta nagyobb mértékben emelkedik.

Definíciók

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) definíciója szerint hivatalos fejlesztési támogatásnak (Official Development Assistance, ODA) minősül az arra jogosult fejlődő országoknak és multilaterális fejlesztési intézményeknek hivatalos állami forrásból nyújtott támogatás (pénzbeli, tárgybeli, technikai jellegű stb.), amelynek fő célja a fejlődő országok gazdasági fejlődésének és jóllétének elősegítése. Az ODA-t a külföldi segélyek „aranystandardjának” is szokták nevezni, ugyanis ez a fejlesztési segélyek fő finanszírozási forrása. A mutató a Magyarország által nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyított arányát jelzi.

Relevancia

Az Agenda 2030 keretrendszer része a „Partnerség a célok eléréséért”, amely a nemzetközi fejlesztési segítségnyújtást is felöleli. A hivatalos fejlesztési támogatás azt jelzi, hogy egy ország milyen mértékben járult hozzá egy adott évben a nemzetközi fejlesztésekhez, a GNI-hoz viszonyítva. A hivatalos fejlesztési támogatással az egyes donorországok a fejlődő országok gazdasági fejlődését, jólétét segítik elő, mellyel a fenntartható fejlődést mozdítják elő.

Elemzés

A hazai adatok tekintetében 2004 és 2020 között 0,2 százalékponttal növekedett a hivatalos fejlesztési támogatás aránya a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva. 2006-ban csökkent az arányszám, majd 2009 és 2013 között, a pénzügyi-gazdasági válság idején, 0,1% körül mozgott. 2014-től növekvő tendencia jellemzi a támogatások arányát, mely 2021-ben 0,26% volt, kissé elmaradva az egy évvel korábbi kimagasló ODA/GNI aránytól. Általánosságban elmondható, hogy Magyarország az uniós átlagtól (2020-ban 0,5%) jóval elmarad, azonban javuló tendenciát mutatunk a nemzetközi fejlesztések terén való hozzájárulásban.

Nemzetközi kitekintés

Az elmúlt 10 évben a hivatalos fejlesztési támogatások növelése előtérbe került az EU-tagállamok (EU27_2020) többségében, ennek köszönhetően a hivatalos fejlesztési támogatás bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyított aránya az EU 27 tagállamát tekintve 2020-ra 0,34%-ra nőtt. A mutató 2020-ra Svédországban és Luxemburgban alakult a legkedvezőbben, ugyanis a vizsgált csoportok esetében az arány már 1% fölé emelkedett. Az élen Svédország jár 1,14%-os mutatóval. A rangsor végén, 0,06%-os mutatóval Ciprus áll. Magyarország uniós viszonylatban a középmezőnyben foglal helyet. Hazánkhoz hasonló értékkel rendelkezik még: Spanyolország (0,24 %), Ausztria (0,30 %) és Olaszország (0,22 %).

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.