Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

Nonprofit szervezetek foglalkoztatottjainak száma: alapítványok (magán-, illetve köz- és vagyonkezelő alapítványok) és társas nonprofit szervezetek (egyesületek, egyesülések, szövetségek, szakmai, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok, nonprofit intézmények) foglalkoztatottjainak száma.

Relevancia

A nonprofit szektor humánerőforrásának a jelentősége abban rejlik, hogy kiegészíti a versenyszféra munkaerő-keresletét és
-kínálatát, elősegíti a szférában munkát vállalók hatékony foglalkoztatását az önkéntesség által, másfelől humánus munkafeltételeket biztosít, például a munkaidővel való gazdálkodás terén, ezáltal hozzájárulva a fenntartható foglalkoztatáshoz.

Elemzés

A nonprofit szervezetek 2020-ban együttesen 156 ezer főnek biztosítottak munkát, 106 ezernek teljes munkaidőben. Mindez a nemzetgazdaságban foglalkoztatottaknak közel 3,4%-át jelentette.

A klasszikus civil szervezetek humánerőforrása jelentősen eltér a nonprofit gazdasági társaságokétól és az érdekképviseletekétől. Míg az utóbbiaknál a humánerőforrás 90% feletti arányát a fizetett munkaerő teszi ki, és az önkéntesség csekély mértékben jellemző, addig a civil szervezetek munkaerőigényének 30%-át az önkéntes tevékenység biztosítja. Mindez azt is jelenti, hogy az alapítványok és az egyesületek működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlen – az amúgy szintén fontos pénzügyi támogatások mellett – ez a döntően ideirányuló „időadomány”.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.