Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2020-ban tovább nőtt az anyagában hasznosítás részaránya a hulladékkezelési eljárások között.

Definíciók

Kezelt hulladék: egy adott ország területén kezelt bármely anyag vagy tárgyak összessége, amely(ek)től birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy köteles, beleszámítva a kezelés céljára külföldre exportált hulladék mennyiségét, kihagyva azonban az importált hulladékot.
Hulladékkezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási (lerakás, hulladékégetés) műveletek, ideértve a hasznosítást vagy az ártalmatlanítást megelőző előkészítést (előkezelést) is. Az újrafeldolgozás olyan hasznosítási művelet, amely során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják, akár annak eredeti használati céljára, akár más célokra. Ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan, anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról).

Relevancia

A fenntartható fejlődés egyik legfontosabb eleme a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése. A hulladékhierarchia szerint környezeti szempontból a legjobb megoldás az újrahasználat, illetve az újrafeldolgozás. Az újrahasználatra történő előkészítés és újrafeldolgozás magában foglalja az anyagában történő hasznosítást és a komposztálást is.

Elemzés

A települési hulladék kezelési eljárásai között Magyarországon 2005 és 2018 között folyamatosan növekedett az újrafeldolgozás aránya. 2016 óta a hulladékmennyiség több mint harmadát tudják anyagában hasznosítani. A javuló tendencia 2018-ban érte el az eddigi legmagasabb értéket (37,2%-ot). 2019-ben fordulat következett be, azóta enyhe csökkenés tapasztalható.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió országainak gyakorlatában nagy szórást találunk a települési hulladék újrafeldolgozási arányai között.
A legmagasabb arányt, 75%-ot Szlovéniában érték el, míg a legalacsonyabb érték (11%) Málta adata. Szlovénián kívül Németországban és Ausztriában haladja meg az újrafeldolgozási arány a 60%-ot. Magyarország 32%-os aránya jelentősen alacsonyabb az unió átlagánál, míg az összes hulladék tekintetében ez az arány az uniós átlag feletti.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.