Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2021-ben számottevően, 6800 hektárral növekedett a hazai erdők kiterjedése.
A legerdősültebb megye Nógrád, területének 39%-át borítja erdő.

Definíciók

Az indikátor az erdőterület arányát mutatja az ország területéhez viszonyítva. Erdőterület alatt az Országos Erdőállomány Adattárban (OEA) nyilvántartott, művelési ágtól függetlenül az 1500 m2-t meghaladó, erdei fákkal és cserjékkel borított, erdőgazdálkodással hasznosított területet értjük.

Relevancia

Az erdők számos olyan ellátó, szabályozó, valamint kulturális ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak, melyek jelentős szerepet játszanak az élhető környezet fenntartásában: többek között hozzájárulnak a talaj (víz- és szélerózióval szembeni) védelméhez, védik a vízgyűjtőket, szén-dioxid-megkötésük révén mérséklik a klímaváltozás hatásait, faállományuk fontos nyersanyag, biomasszaként az egyik legfontosabb megújuló energiaforrást biztosítják. Gazdag faj- és élőhely-diverzitásuk révén hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához. Ennek tükrében a hazai erdőterületek növelése egyik kiemelt célkitűzése a 2030-ig szóló Nemzeti Erdőstratégiának, amely hosszú távon 27%-os erdősültségi szint elérését irányozza elő az erdőtelepítési, országfásítási programok keretében.

Elemzés

A hazai erdők 1,95 millió hektárt, az ország területének 20,9%-át foglalják el. Az ezredforduló óta az erdőtelepítéseknek köszönhetően az erdőterület 161 ezer hektárral, mintegy 9%-kal, az országos erdősültség 1,2 százalékponttal bővült.
Az erdővel borított területek részaránya Észak-Magyarországon a legnagyobb (30%), míg az Alföldön – a jelentős mezőgazdasági területek miatt – a legalacsonyabb. Nógrád megye erdősültsége kiemelkedő, területének 39%-át borítja erdő. Szintén magas, az országos átlagot számottevően meghaladó az erdőterület aránya Veszprém és Zala megyében. A legkevésbé erdősült Békés megye, erdőborítottsága 5% alatti.
Az erdőterületek növelésére irányuló törekvéseket jól tükrözi, hogy 2020/2021-ben az újonnan telepített erdők területe közel akkora volt, mint az azt megelőző 7 év során összesen. Ennek a több mint 7 ezer hektárnyi erdőnek több mint fele Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, valamint Somogy megye erdőterületeit növelte.

Nemzetközi kitekintés

Magyarország erdősültsége a hetedik legalacsonyabb az unióban.
A tagországok közül Finnország (66%), Svédország (63%) és Szlovénia (62%) jár az élen, míg Málta és Hollandia erdőborítottsága mindössze 1,5, illetve 10%.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.