Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2005 óta folyamatosan bővül az örökerdők területe.

Definíciók

Az indikátor az örökerdő üzemmódban kezelt erdőterületek arányát mutatja az összes erdőterületen belül. Az örökerdő-gazdálkodás a természetes folyamtokra épülő, folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok egyike. Lényege, hogy a fákat szálanként vagy kis csoportokban termelik ki, így véghasználati fakitermelés nem történik, az erdő tájképi megjelenése nem változik.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megfogalmazza, hogy a multifunkcionális és fenntartható erdőgazdálkodás feladata az erdei ökoszisztémák által nyújtott termékek és szolgáltatások (talaj-, ivóvízbázis-védelem, levegőtisztítás, szén-dioxid megkötése) hasznosítása úgy, hogy ezek hozama és minősége hosszú távon ne csökkenjen. Az örökerdő üzemmódú területeken a fenntarthatósági követelményeknek megfelelően a faanyag kitermelése kíméletes, nem veszélyezteti az erdők természetes megújulóképességét, ökológiai egységét. Az erdőállományok természetessége magas, így ellenállóbbak a klímaváltozással, az új kártevőkkel és az inváziós növényfajokkal szemben, mint a hagyományos művelésűek. Az örökerdőkre jellemző a vegyeskorúság, a változatos térszerkezet és fafajösszetétel, valamint a famatuzsálemek és a holtfák jelenléte, melyek növelik az élőhelyek változatosságát. A gazdálkodási mód hozzájárul a biodiverzitás védelméhez és az erdei ökoszisztéma-szolgáltatások változatosságának biztosításához. Ennek tükrében a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, valamint a Nemzeti Erdőstratégia is célul tűzte ki a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódban művelt erdőterületek növelését.

Elemzés

2021-ben a hazai erdőterületek 1,6%-án közel 32 ezer hektáron folytattak örökerdő üzemmódú erdőgazdálkodást. Bár az örökerdők aránya ma még csekély a hagyományosan művelt erdőkhöz viszonyítva, kedvező, hogy területük 2005 óta tendenciájában bővült. Az örökerdő gazdálkodású területek nagysága az elmúlt bő másfél évtizedben több mint tízszeresére növekedett. Átmeneti üzemmódban mintegy 68 ezer hektárt kezelnek, melyeket örökerdő üzemmódra készítenek fel.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.