Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása

Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2016 óta növekvő számú és alapterületű közelnulla energetikai besorolású épület került használatbavételre.
2016 óta növekvő számú és alapterületű közelnulla energetikai besorolású épület került használatbavételre.

Definíciók

Közelnulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület. A felhasznált közelnulla vagy nagyon alacsony mennyiségű energiának számottevő részben megújuló forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is.1

A közelnulla vagy annál kedvezőbb energetikai besorolás pontos feltételeit részletesen szabályozza az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) kormányrendelet és az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM-rendelet .

Relevancia

Épületekkel kapcsolatos az Európai Unió teljes energiafogyasztásának 40%-a. Az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló forrásból származó energia felhasználása az épületekben az EU energiafüggőségének és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez szükséges, fontos intézkedések. A tagállamok nemzeti terveket készítenek a közelnulla energiaigényű épületek számának növelésére. Ezek a nemzeti tervek tartalmazhatnak az épületfajta szerint differenciált célokat is.1

Elemzés

Új építésű ingatlanok használatbavételének egyik jogszabályban előírt feltétele, hogy az épületről energetikai tanúsítvány készüljön. Az energetikai tanúsítvány olyan szabványosított mérnöki számítások eredménye, amely az épület szerkezete és az alkalmazott épületgépészeti eszközök alapján az épület potenciális energiafogyasztását más épületekkel összehasonlítható módon határozza meg. A hazai jogszabályok a vonatkozó EU-szabályokkal összhangban követelményértékeket és energetikaibesorolás-kategóriákat határoznak meg. Jelen indikátor a használatba vett BB vagy annál kedvezőbb energetikai besorolású épületeket összesíti. A hatályos hazai jogszabályok szerint 2024 júniusa után már csak BB vagy jobb besorolású, tehát közelnulla energiaigényű épületek használatbavétele lesz lehetséges.

2016 óta növekvő számú és alapterületű közelnulla energetikai besorolású új épületet vettek használatba. Az alacsony energiaigény és a megújuló energiafelhasználás a jövőbeni ingatlantulajdonos alapvető érdeke, hiszen ennek köszönhetően alacsonyabbak lesznek az épület energiaköltségei. A hitelintézetek „zöldhitel” konstrukciói szintén arra ösztönzik az építtetőket, hogy már most közelnulla energiahatékonyságú épületeket építsenek.

Az indikátor a 2016 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan mutatja meg az adott évben tanúsított, új építésű, közelnulla energetikai besorolású lakó- és nem lakóépületek számát és alapterületét. A lakóépületek száma minden évben lényegesen meghaladta a nem lakóépületekét, az alapterületet illetően azonban jóval kisebb a két épülettípus közötti különbség: az utóbbiaknál tapasztalt dinamikusabb emelkedésnek köszönhetően 2021-re az arányok jelentősen eltolódtak a nem lakóépületek irányába, a használatba vett épületeknek már a 47%-a tartozott ebbe az épületcsoportba.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.