Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

Az öntözött területek mezőgazdasági területen belüli aránya: az öntözött terület és a mezőgazdasági terület hányadosa. Az egy hektár mezőgazdasági területre kijutatott öntözővíz mennyisége: a kiöntözött vízmennyiség és a mezőgazdasági terület hányadosa.

Relevancia

A klímaváltozás hatásai miatt egyre fontosabbá válik az öntözés a mezőgazdaságban. Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programja az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a vízgazdálkodás fontosságára. Az öntözés a biztonságos élelmiszer-ellátás alapja, amely egyfajta védekezési lehetőséget ad a megváltozott éghajlati körülmények miatt egyre gyakrabban és hosszabb ideig fennálló aszállyal szemben. Az öntözés a talaj nedvességtartalmának mesterséges úton történő pótlásával hozzájárul a száraz mezőgazdasági területek növényeinek megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez.

A vízkészletekkel kapcsolatos szakpolitikák és jogszabályok előirányozzák, hogy Európában fenntarthatóbb és integráltabb megközelítésre van szükség a vízkészletekkel való gazdálkodás terén. A Víz Keretirányelv (VKI) előírja a „fenntartható vízhasználat előmozdítását, amely a rendelkezésre álló vízkészlet hosszú távú védelmén alapul”.

Elemzés

2021-ben Magyarországon az öntözött területek nagysága 110,5 ezer hektár volt, amely 1,2%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az elmúlt tíz évből hat évben haladta meg az öntözött területek nagysága a 100 ezer hektárt. Az egy hektárra kijuttatott öntözővíz mennyisége 33 m3/ha-ral (1168 m3/ha) volt több az előző évinél.

Az öntözött területek mezőgazdasági területen belüli aránya az elmúlt tíz évben 1,5 és 2,3% között változott, 2021-ben 2,2% volt.

Adott évben az öntözött terület nagyságát nagyban befolyásolja az időjárás aktuális alakulása, a lehullott csapadék mennyisége, területi és időbeli eloszlása.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.