Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése

Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2015 óta folyamatosan csökken a hátralékkal rendelkezők aránya.
2015 óta folyamatosan csökken a hátralékkal rendelkezők aránya a gyermekes háztartások körében.

Definíciók

A hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos költségekkel hátralékban lévők aránya azt méri, hogy a háztartásnak van-e lejárt tartozása a lakással kapcsolatos kötelezettségeinek tekintetében. A mutató számba veszi a jelzáloghiteleket, a bérleti díjakat, valamint a rezsikiadásokat.

Relevancia

A szegénység elleni küzdelemben az anyagi nélkülözés fogalma egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi időben. Az Európai Unióban az „Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló Európa, 2020 stratégia” végrehajtása és nyomon követése kapcsán került a középpontba. Az unióban alkalmazott mérőszám többféle dimenzióban vizsgálja a nélkülözést. Ennek egyik eleme a fizetési kötelezettségekkel való elmaradás mérése, amely információval szolgál a háztartás anyagi helyzetéről is.

Elemzés

2010 óta folyamatosan csökkent a hátralékkal rendelkező háztartások aránya Magyarországon. Míg 2010-ben a háztartások közel negyede rendelkezett hátralékkal, arányuk 2021-re 11,2 százalékra apadt. A mutató magasabb, mint az uniós átlag, de a kedvezőtlen irányú különbség folyamatosan csökken. A gyermekes háztartások anyagi helyzetének javulását tükrözi, hogy míg 2010-ben 32%-uk rendelkezett fizetési elmaradással, addig 2021-re arányuk a felére csökkent (14,9%). Közülük legkedvezőtlenebb helyzetben a három vagy több gyermeket nevelők voltak 2021-ben, negyedüknek volt hátraléka. A fizetési hátralékot tekintve a gyermektelen háztartások mindig is kedvezőbb helyzetben voltak (2021-ben 7,6%-uk rendelkezett hátralékkal), de a különbség folyamatosan csökken.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban az Európai Unióban a lakosság 8,8%-ának volt hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos hátraléka. A ráta Görögországban (36,9%), Bulgáriában (23,6%) és Romániában (14,8 %) volt a legmagasabb, Csehországban (3,0%), Hollandiában (3,2%), valamint Svédországban és Luxemburgban (mindkettőben 4,9%) pedig a legalacsonyabb.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.