Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának

Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Index: 2000=100,0%

Definíciók

Személysérüléses közúti közlekedési baleset alatt minden olyan közúton vagy a közforgalom számára megnyitott magánúton történt balesetet értünk, amelyben legalább egy mozgó jármű vett részt, és amelynek következtében legalább egy személy meghalt vagy megsérült. Közlekedési balesetek áldozatai közé olyan személyek sorolhatók, akik közúti baleset következtében olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a baleset helyszínén vagy a baleset következtében a balesetet követő 30 napon belül meghaltak. A halálozási mutató az a viszonyszám, amely egymillió lakosra vagy gépjárműre mutatja meg a közúti balesetben meghaltak számát az adott évre vonatkoztatva.

Relevancia

2010-ben az Európai Unió megerősítette elkötelezettségét közútjai biztonságának javításában. A 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a „Vision Zero”, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az unió területén. Köztes célként határozták meg a közúti balesetben meghaltak számának felére csökkentését 2020-ra (2010-hez képest). Az „Európa mozgásban” program közlekedésbiztonsági célkitűzése – a „Vision Zero”-hoz kapcsolódóan – a közúti balesetben meghaltak és súlyosan sérültek számának felére csökkentése 2020 és 2030 között. Az akcióprogram három fő beavatkozási területet határoz meg (infrastruktúra, járművek, úthasználat), amelyek biztonságosabbá tétele segíti Európát céljai elérésében. A hazai balesetmegelőzésben és az ehhez kapcsolódó rövid távú akcióprogramokban, valamint a hosszú távú stratégia kialakításában is meghatározó szerepe van az EU által lefektetett céloknak, amelyek kellő alapot adnak a magyarországi közlekedésbiztonság színvonalának javításához.

Elemzés

2010 és 2021 között az egymillió lakosra vetített személysérüléses közúti közlekedési balesetek áldozatainak száma az Európai Unióban tendenciáját tekintve csökkenést mutat, míg Magyarországon hullámzóan alakult. Hazánkban a vizsgált időszakban 2010-hez viszonyítva a legnagyobb csökkenés (–36%) 2020-ban volt, főleg a Covid19-járvány idején alkalmazott korlátozó intézkedések következményeként. Magyarországon a közlekedési balesetekben meghaltak egymillió lakosra vetített száma 2011 kivételével minden évben meghaladta az uniós átlagot. 2020-ra sem a nemzeti, sem az uniós cél nem teljesült, nem sikerült a felére csökkenteni a közlekedési balesetben elhunytak számát 2010-hez képest. Az ezredfordulót követően a gépjárműforgalom folyamatos növekedése ellenére a közutakon történt balesetek, valamint a meghaltak száma összességében csökkenést mutatott. Így a gépjárműállomány bővülése nem eredményezte automatikusan a közúti balesetek, ezen belül a meghaltak számának növekedését. 2007 és 2013 között a gépjárművek számának növekedésében enyhe lassulás volt megfigyelhető, míg a közúti balesetek és az áldozatok számában jelentős csökkenés történt a 2007-es célirányos kormányzati és egyéb beavatkozásoknak (szabályozási háttér jelentős megváltoztatása, objektív felelősség, hatékonyabb ellenőrzések, infrastrukturális fejlesztések, prevenció) köszönhetően. A halálozási mutató (egymillió gépjárműre vetített meghaltak száma) egyenletes csökkenést mutat a vizsgált időszakban.

Nemzetközi kitekintés

Az európai utakon több mint 19 800 ember halt meg közúti balesetben 2021-ben, ami egymillió lakosra vetítve átlagosan 45 főt jelent1. A járvány sújtotta 2020-as év adataihoz viszonyítva 2021-ben 1000 fővel (5%-kal) többen haltak meg, de még mindig kevesebben (13%-kal), mint a járványt megelőző 2019-es évben. 2021-ben a lakosságarányos halálozási mutató Máltán volt a legalacsonyabb (17 fő/egymillió lakos) és Romániában a legmagasabb (92 fő/egymillió lakos). Magyarország az Európai Unió 27 tagállamából a 21. helyen állt (2019-ben 19., 2020-ban 17. helyen).

Az elmúlt évtizedben kitűzött célt a közösség szintjén nem sikerült teljesíteni. 2010 és 2020 között a közúti balesetben meghaltak száma mindössze 36%-kal csökkent az uniós tagállamok területén. Az általános cél, azaz az elhunytak számának felére csökkentése, megmaradt a következő 10 éves periódusra is.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.