Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Hosszabb időtávot tekintve az oktatási kiadások GDP-hez mért aránya hullámzóan alakult.

Definíciók

Az elemzés alapja a kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozásának (COFOG) 09. számú oktatásfőcsoportjának GDP-hez viszonyított aránya. Az oktatási kiadások a következő tételeket tartalmazzák: bruttó felhalmozás, munkavállalói jövedelem, folyó termelőfelhasználás, egyéb termelési adók, pénzbeli és természetbeni társadalmi juttatások, folyó transzferek és beruházási transzferek. Az adatok forrása az Eurostat által 2022 februárjában jóváhagyott COFOG-statisztika, amely a 2020. évi előzetes számításokat tartalmazza.

Relevancia

Az oktatás meghatározó szerepet játszik egy ország versenyképességének fenntartásában. Befolyásolja a lakosság műveltségi szintjét, az állampolgárok munkaerőpiaci versenyképességét, és fontos a gazdaság igényeinek kielégítése szempontjából is. Emiatt nagy jelentősége van a kormányzat által az oktatásra fordított kiadások nagyságának, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia egyik kulcsindikátora is.

Elemzés

A kormányzat oktatási kiadásainak GDP-hez mért aránya az 1995 és 2020 közötti időszakban átlagosan 5,3% volt. 2003 és 2006 között az átlag elérte a 6,1%-ot is (2003-ban 6,4%-ot), utána viszont csökkenő trend érvényesült. A 2012-es és 2013-as mélypontot (4,7%) követően a mutató alig haladta meg az 5%-ot, majd 2019-től ismét 4,7%-ra csökkent.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban az Európai Unió 27 tagállamában átlagosan 5,0% volt a kormányzat oktatási kiadásainak nagysága a GDP-hez képest. Svédországban költöttek a legnagyobb arányban oktatásra a GDP-hez viszonyítva (7,0%), amelyet Dánia, Belgium, Észtország és Finnország követett. A legkevesebbet Írországban költötték (a GDP 3,1%-át), de Románia ráfordításai sem érték el a 4%-ot.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.