Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az önkormányzati tulajdonú zöldterületek aránya növekvő tendenciát mutat.

Definíciók

A zöldterületi adatok az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek adatait tartalmazzák. Az éves vagyonleletár alapja egy adott önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek száma és nagysága. Jellegük szerint lehetnek közkertek, közparkok, közjóléti erdők, véderdők, illetve arborétumok. Az összes zöldterületen belül megkülönböztetjük a játszóterek, tornapályák és pihenőhelyek összesített számát is.

Relevancia

A zöldterületeknek fontos szerepük van a települések hőmérsékletének alakításában és a környezet formálásában. Hozzájárulnak a levegő minőségének javításához és a természetes élővilág megőrzéséhez. Elősegítik a lakosság pihenőidejének minőségi eltöltését, rekreációs lehetőséget biztosítanak, segítik a testi-lelki egészség megőrzését. Összeségében pozitívan befolyásolják az adott helyen az életminőséget. A települések önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületei minden lakos és látogató számára elérhetőek, ezáltal csökkentik a társadalmi különbségeket, fejlesztik a települést, segítik a turizmus fejlődését, hozzájárulnak a lakók jóllétéhez és a település képének alakításához. Az egy főre jutó zöldterület nagysága fontos mutatószáma a település fejlettségének. A fenntartható városok és közösségek egy fontos indikátora.

Elemzés

2021-ben az ország területének 29 százaléka önkormányzati tulajdonban lévő zöldterület volt. 2008 óta 10 ezer hektárral nőtt a zöldterületek száma, bár az utóbbi két évben kismértékben csökkent. Az önkormányzati tulajdonú zöldterületek 7%-a, (összesen 9945 darab) sorolható a játszótér, tornapálya, pihenőhely kategóriába. Számuk és területük egyaránt nőtt a vizsgált időszakban. 2021-ben több mint 2000 hektárnyi terület felelt meg ennek a besorolásnak. Az egy főre jutó zöldterület nagysága az ország különböző pontjain eltérő. Sok tényező együttes hatása alakítja ezt a mutatószámot. Befolyásolja a település mérete, népsűrűsége, fejlettsége, valamint természeti adottságai is. A megyei jogú városok közül messze kiemelkedik ebben a tekintetben Pécs, ahol 76 négyzetméternyi zöldterület jut minden lakosra. A második Békéscsaba, ahol majdnem feleennyi zöldterület jut egy főre. A megyei jogú városok közül Salgótarjánban és Zalaegerszegen mondható még hasonlóan magasnak az egy főre jutó zöldterületek aránya. 2021-ben Debrecenben volt legalacsonyabb a mutató értéke, 9 négyzetméter/fő. Budapesten átlagosan 14 négyzetméter önkormányzati tulajdonú zöldterület jut egy főre.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.