Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A települési szennyvíztisztítási index értéke 2021-ben enyhén romlott az előző évihez képest.
A szennyvíztisztítási index Budapest után Komárom-Esztergom megyében a legkedvezőbb.

Definíciók

A települési szennyvíztisztítási index a települési szennyvízkezelés fejlettségének mértékét mutatja be, figyelembe véve a tisztítási hatásfokot. A települési szennyvíztisztítás hatékonyságának jellemzésére az Eurostat által kifejlesztett átlagos súlyozó tényezőket alkalmaztuk: nem tisztított szennyvíz: 1,00; csak első fokozattal (mechanikai) tisztított szennyvíz: 0,86; második fokozattal (biológiai) tisztított szennyvíz: 0,49; harmadik fokozattal (nitrogéntől és foszfortól is meg) tisztított szennyvíz: 0,00. A települési szennyvíztisztítási index 100%, ha nincs szennyvíztisztítás; és 0%, ha minden települési szennyvizet harmadik fokozattal tisztítanak meg.

Relevancia

A víziközmű-szolgáltatók kiemelkedő jelentőségű feladatot látnak el: a kezelésükre bízott szennyvízelvezető és -tisztító művek szakszerű üzemeltetésével csökkentik az élővizek terhelését, megóvják a vízkincsek minőségét, és védik a vízbázisokat. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint szükséges a vállalati K+F, az innováció, az egyetemi alap- és alkalmazott kutatások támogatása többek között a szennyvízgazdálkodás tekintetében is.

Elemzés

Magyarországon a települési szennyvíztisztítási index értéke 2000 és 2021 között mintegy 58 százalékponttal csökkent a magas hatékonyságú (legalább biológiai fokozatú) szennyvíztisztító telepek üzembe helyezésével. A települési szennyvíztisztítási index Budapesten és Komárom-Esztergom megyében a legalacsonyabb (10% körüli), ezenkívül Pest és Fejér megyében (17%) is igen kedvező a helyzet. Az index értéke Tolna (52%) és Bács-Kiskun (45%) megyében a legmagasabb. A területi különbségek fő oka, hogy Budapest, Pest, Közép- és Nyugat-Dunántúl régiókban a legalább biológiai tisztítási fokozatú szennyvíztisztító telepekhez csatlakoztatott lakásokban élő lakosság becsült aránya magas (90–85%), ugyanakkor a Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön ez az arány alacsony (73–74%).

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.