Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki számára

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

Nonprofit szervezetek foglalkoztatottjainak száma: alapítványok (magán-, illetve köz- és vagyonkezelő alapítványok) és társas nonprofit szervezetek (egyesületek, egyesülések, szövetségek, szakmai, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok, nonprofit intézmények) foglalkoztatottjainak száma.

Relevancia

A nonprofit szektor humánerőforrásának a jelentősége abban rejlik, hogy kiegészíti a versenyszféra munkaerő-keresletét és
-kínálatát, elősegíti a szférában munkát vállalók hatékony foglalkoztatását az önkéntesség által, másfelől humánus munkafeltételeket biztosít, például a munkaidővel való gazdálkodás terén, ezáltal hozzájárulva a fenntartható foglalkoztatáshoz.

Elemzés

A nonprofit szervezetek 2020-ban együttesen 156 ezer főnek biztosítottak munkát, 106 ezernek teljes munkaidőben. Mindez a nemzetgazdaságban foglalkoztatottaknak közel 3,4%-át jelentette.

A klasszikus civil szervezetek humánerőforrása jelentősen eltér a nonprofit gazdasági társaságokétól és az érdekképviseletekétől. Míg az utóbbiaknál a humánerőforrás 90% feletti arányát a fizetett munkaerő teszi ki, és az önkéntesség csekély mértékben jellemző, addig a civil szervezetek munkaerőigényének 30%-át az önkéntes tevékenység biztosítja. Mindez azt is jelenti, hogy az alapítványok és az egyesületek működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlen – az amúgy szintén fontos pénzügyi támogatások mellett – ez a döntően ideirányuló „időadomány”.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.