Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2021 végén országosan száz lakosra összesen 35 helyhez kötött internet-előfizetés jutott, amely az előző évhez képest 2,8%-kal nőtt.
2021-ben az aktív SIM-kártyák 60%-a egyaránt biztosít hang- és mobilinternet-szolgáltatást, míg 5,2%-a kizárólag mobilinternet-szolgáltatást.

Definíciók

Magyarországon az internethez kapcsolódás történhet helyhez, illetve nem helyhez kötött internetszolgáltatási technológiával. A helyhez kötött technológiák két csoportra oszlanak: vezetékes és vezeték nélküli típusra. A nem helyhez kötött technológia alatt jelenleg a mobilinternet-szolgáltatást értjük, amely mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás keretében történik. A mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás elérését lehetővé tevő SIM-kártyák száma tartalmazza az M2M-kártyákat is, amely az emberi beavatkozás nélküli, digitális adatokon alapuló kommunikációt jelenti akár lakossági, akár vállalati felhasználásban. A mobilszolgáltatáson belül lehetséges előfizetési csomagba kapcsolási esetek: csak mobilhang-szolgáltatás, mobilhang- és -internetszolgáltatás, illetve csak mobilinternet-szolgáltatás. Az Európai Unióban mobilinternet-szolgáltatás lehet széles (3G vagy afeletti technológiák) vagy keskeny sávú (3G alatti technológiák).

Relevancia

A digitális technológiák és az infokommunikációs eszközök gyors ütemű fejlődése a gazdaság és a társadalom minden területén érezteti hatását. A telefonhálózat a 20. század végén – a hagyományos funkcióján túl – újabb telekommunikációs szolgáltatások hátterét teremtette meg. Az adatátviteli szolgáltatások az egész világon ugrásszerűen fejlődnek, az adatátviteli sebességek nagyléptékben emelkednek, és ezzel Magyarország is aktívan lépést tart.

Elemzés

Magyarországon az internetes szolgáltatások rendkívül gyorsan bővülnek, lépést tartva a gyors technológiai fejlődéssel. Az országban a különböző gyorsasággal bíró, nagy sebességű széles sávok kiterjedt elérhetőségének és magas arányú igénybevételének köszönhetően egyre nagyobb a széles sávú internettel való ellátottság.

A technológiai fejlődéssel és a használati szokások változásával párhuzamosan átalakult az internet-hozzáférési szolgáltatások összetétele is. Az előfizetésszám jelentős mértékű emelkedését nagymértékben meghatározta a gyors technológiai fejlődés, amelyet a 2000-es években a harmadik (3G), 2012-ben a negyedik (4G) és a 2019-ben Magyarországon is megjelent ötödik generációs (5G) technológia tett lehetővé.

2021-ben a helyhez kötött internet-előfizetések száma meghaladta a 3,3 milliót, 2,8%-kal volt több az egy évvel korábbinál. A bővülést az optikai csoport 14%-os növekedése határozta meg, miközben az egyre elavultabbnak számító xDSL-szegmens 12%-kal csökkent. 2021 végén országosan száz lakosra összesen 35 helyhez kötött internet-előfizetés jutott, amely az előző évhez képest 2,8%-kal nőtt.

A mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás elérését lehetővé tevő SIM-kártyák száma 13 millió darab volt 2021-ben, ami nem változott jelentősen az utóbbi években. Az aktív SIM-kártyáké 2021 végére az egy évvel korábbihoz képest 4,8%-kal nőtt. A telítődött mobilpiacon az előfizetések száma meghaladta a lakosságét (2021-ben száz lakosra 137 előfizetés jutott), ennek hátterében a lakossági és az üzleti, valamint a mobilinternet-előfizetések együttes használata áll. Az aktív SIM-kártyák 60%-a egyaránt biztosít hang- és mobilinternet-szolgáltatást, míg 5,2%-a kizárólag az utóbbit. Az előfizetések száma tartalmazza a közel 1,9 millió M2M-kártyát is, amely az emberi beavatkozás nélküli, digitális adatokon alapuló kommunikációt jelenti akár lakossági, akár vállalati felhasználásban.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban az Európai Unióban a helyhez kötött internet-előfizetések száma (164 millió) 3,3%-kal magasabb volt az előző évihez képest. Magyarországon 34 darab előfizetés jut száz lakosra, amely 2,8-del kevesebb volt az EU-átlagnál. A környező uniós országok közül a száz lakosra jutó előfizetések száma Csehországban a legmagasabb (36) és Lengyelországban a legalacsonyabb (22).

Globális szinten a mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-előfizetések száma az utóbbi években folyamatosan nőtt.

Az Európai Unióban a mobilinternet-szolgáltatással rendelkező vagy ezt nem tartalmazó mobiltelefon-előfizetések együttes száma 2020-ban 541 millió volt, amely stagnált az előző évhez képest. Magyarországon 107 darab előfizetés jut száz lakosra, ez 15-tel kevesebb volt az EU átlagánál. A szomszédos uniós országok közül Szlovákiában a legnagyobb a száz lakosra jutó előfizetések száma (134), amely jóval meghaladta az uniós átlagot.

Az Európai Unióban a mobil széles sávú internet-előfizetések (kapcsolódó mobilhang-szolgáltatással vagy anélkül) száma 2020-ban meghaladta a 478 milliót, 3,0%-kal volt magasabb az előző évihez képest. Magyarországon 74 darab előfizetés jut száz lakosra, amivel az Európai Unió országai közül az utolsó helyre kerültünk. A környező uniós országok közül Ausztriában volt a legmagasabb a száz lakosra jutó előfizetések száma, 107.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.