Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A környezetvédelmi (zöld) szempontokat tartalmazó közbeszerzések száma és értéke hullámzó tendenciát mutatott az elmúlt tíz évben, 2021-ben pedig lényegében stagnált az előző évhez viszonyítva.

Definíciók

Közbeszerzési eljárások, amelyek során az ajánlatkérők azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és munkálatoknak a beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet.
Más szóval azon közbeszerzési eljárások, amelyek során az ajánlatkérők figyelembe vettek az értékelési, illetve egyéb követelményként környezetvédelmi (zöld) szemponto(ka)t.1

Az adatok forrása a Közbeszerzési Hatóság által publikált Közbeszerzési Értesítőben megjelent, az eljárások eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai.

A hazai jogszabályi környezet a 2012. évtől kezdődően teszi lehetővé a zöld szempontokat tartalmazó eljárások adatainak gyűjtését. Statisztikai adatgyűjtésre jelenleg a nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások esetén van lehetőség, az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzések zöld mivoltáról (valamint a nemzetközi kitekintésről) az új uniós hirdetményminták bevezetését követően lesz lehetőség adatot gyűjteni.

Relevancia

Az Európai Bizottság az Integrált Termékpolitikáról (IPP) szóló közleményében arra hívja fel a tagállamokat, hogy nyilvánosan hozzáférhető nemzeti cselekvési terveket (NAP) dolgozzanak ki a közbeszerzéseik környezetbarátabbá tétele érdekében. Az újabb uniós jogszabályi tervezetek az európai uniós megközelítés változását mutatják, és az uniós ágazati jogszabályokban egyre több, a zöld közbeszerzés konkrét alkalmazására vonatkozó kötelezés jelenik meg.

Kormányhatározat szabja feladatul a környezetvédelmi célok közbeszerzésekben történő figyelembevételének elősegítésére Magyarország zöld közbeszerzési stratégiájának kidolgozását. A stratégia megalkotása ahhoz szükséges, hogy kijelölje a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos kormányzati elképzelések és megközelítés fő irányait, egységes keretbe foglalja a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos állami intézkedéseket, valamint biztosítsa az eredmények monitoringját.

Elemzés

2021-ben 501 darab zöld közbeszerzési eljárást folytattak le az uniós értékhatárok alatt, amelynek keretében összesen 63,7 milliárd forintot költöttek el az ajánlatkérők. Az előző évhez viszonyítva a zöld eljárások száma enyhén emelkedett, míg értékük kismértékben csökkent, azt követően, hogy a környezetvédelmi (zöld) szempontokat tartalmazó közbeszerzések száma és értéke hullámzó tendenciát mutatott az elmúlt tíz évben.

A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárások 11,1%-a tartalmazott környezetvédelmi szempontot 2021-ben, így az ezeket magukban foglaló közbeszerzések aránya közel 1 százalékponttal nőtt a 2020. évi arányhoz (10,3%) viszonyítva. A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások összértékének 11,3%-a tartalmazott környezetvédelmi szempontot, ez 1,8 százalékpontos csökkenést jelentett a megelőző évi arányszámhoz (13,1%) képest. A főbb beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján az építési beruházások esetében tartották leginkább szem előtt az ajánlatkérők a környezetvédelmi szempontokat: a nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott építési beruházások számának 16%-a, értékének pedig 12,3%-a tartalmazott ilyen szempontot.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.