Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2018 óta az EU-átlag alatt van.

Definíciók

Azt a személyt érinti a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata, aki a 1) relatív jövedelmi szegénység, a 2) súlyos anyagi és szociális depriváció, valamint a 3) nagyon alacsony munkaintenzitás mutatói közül legalább egyben érintett.

Relevancia

A szegénység többdimenziós mérését az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa, 2020 stratégia dolgozta ki. A kulcsmutató a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség aránya (AROPE; At Risk of Poverty or Social Exclusion) mérőszám, amely együttesen vizsgálja a jövedelmet, az anyagi nélkülözést, valamint a munkaerőpiaci kirekesztődést. 2021-től kezdődően az EU2030 stratégia keretében a szegénység mérésére használt mutató kismértékű revíziója valósult meg. A súlyos anyagi nélkülözés komponensét kiegészítették az anyagi és szociális nélkülözésre fókuszálva, míg a munkaszegénység mutatójának korhatárát az eddigi 59-ről 64 évre emelték. Az új módszertan alapján számolt mutató 2015-ig visszavezetve kerül publikálásra.

Elemzés

2015 és 2021 között 30,6-ről 19,4%-ra csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség aránya Magyarországon, ami 1,1 millió fős csökkenést jelent. A mutató 2018 óta kedvezőbb az uniós átlagnál. A 18 év alattiak 23,2%-os arányát leszámítva az egyes korcsoportokat tekintve 2021-ben nem volt jelentős eltérés az országos átlaghoz képest. A legfrissebb adat szerint a nőket nagyobb arányban érintette a szegénység (20,1%), mint a férfiakat (18,7%). A munkanélküliek kimagaslóan nagy arányban vannak kitéve a szegénységnek vagy kirekesztődésnek, 61,5%-uk érintett.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban 2020-ban a legmagasabb arányban Romániában (35,8), Bulgáriában (33,6%) és Görögországban (27,4%), legalacsonyabb arányban pedig Csehországban (11,5%), Szlovákiában (13,8%), valamint Szlovéniában (14,3%) volt kitéve a lakosság a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.