Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A Magyarországon elkövetett szándékos emberölések sértettjeinek száma, valamint utóbbi 100 ezer főre vetített értéke 2013-tól csökkenő tendenciát mutat.
Magyarországon elkövetett szándékos emberölések sértettjeinek száma, valamint utóbbi 100 ezer főre vetített értéke 2013-tól csökkenő tendenciát mutat.

Definíciók

A szándékos emberölés sértettjei azon emberölés és erős felindulásban elkövetett emberölés cselekmények sértettjei, akikhez rögzített cselekmények a bűncselekmény stádiuma szerint befejezettnek tekinthetők. Az emberölés abban az esetben befejezett, ha a sértett halála bekövetkezett. Az adatok forrása az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS). A rendszer adatainak alapvető sajátossága a követő („output”) jelleg. A követő jellegű adatgyűjtés során az adatokat akkor rögzítik, ha a nyomozó hatóságok, illetve az ügyészség a bűncselekmény kapcsán statisztikai adatszolgáltatást megalapozó eljárási döntést hoztak (pl.: felfüggesztés, vádemelés), amelyhez kapcsolódóan a statisztikai adatszolgáltatás megtörtént. Ezek az adatállományok ennek megfelelően nem azt mutatják be, hogy hány bűncselekmény történt a vizsgált évben, és ezeknek hány sértettjük volt, hanem azt, hogy hány cselekmény kapcsán történt jogi döntés, és ennek kapcsán hány esetben történt meg a statisztikai adatszolgáltatás. Az ENyÜBS 2021. évi adatállományába került regisztrált bűncselekmények 35,28%-át követték el a 2021. évben.

Relevancia

A fenntartható fejlődés témakörének szerves része a biztonság (anyagi, köz-, egzisztenciális). Az itt ismertetett mutató hozzátesz ahhoz a képhez, amelyet alkothatunk egy társadalom lakosainak biztonságáról, konkrétabban a közbiztonságról.

Elemzés

Összességében megállapítható, hogy a Magyarországon elkövetett szándékos emberölések sértettjeinek száma, valamint utóbbi 100 ezer főre vetített értéke 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, egyre kevesebb sértettet rögzítenek tehát a vizsgált években befejezett eljárások kapcsán. 2013-tól 2021-ig egy év, a 2017-es töri meg ezt a csökkenést. A 2017. évi kiemelkedő sértetti szám oka egy konkrét ügy, ebben a 2015. évben elkövetett cselekmény kapcsán az ugyanazon évben indult ügyben a vádemelést követően, 2017-ben egy bűncselekmény kapcsán összesen 70 sértettet rögzítettek.

Az adatok kapcsán további következtetésekre juthatunk, ha a sértettek korcsoport szerinti bontását is figyelembe vesszük. Utóbbi adatokat illetően megállapítható, hogy a gyermekkorú, fiatalkorú, valamint fiatal felnőtt sértettek száma a legtöbb évben jelentősen alulmarad a felnőtt, illetve az időskorú sértettekéhez viszonyítva. Amennyiben korcsoporti bontást nézünk, a sértettek összes száma kapcsán leírt (kisebb megszakítással), 2013-tól tartó csökkenés nem minden esetben látható. A gyermekkorú sértettek 100 ezer főre vetített értéke 2018-tól stagnál, az időskorú sértettek 100 ezer főre vetített értéke esetében pedig kismértékű növekedés is megállapítható.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.