Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

Nonprofit szervezetek bevételei: az alapítványok (magán-, illetve köz- és vagyonkezelő alapítványok) és a társas nonprofit szervezetek (egyesületek, egyesülések, szövetségek, szakmai, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok, nonprofit intézmények) állami és magántámogatási, alap- és gazdálkodási tevékenységek bevételei, valamint egyéb bevételei.

Relevancia

A nonprofit szervezetek számára a bevételeik és azok nagysága óriási jelentőséggel bírnak, mivel működésüket csak néhány, jogszabály alapján meghatározott forrásra tudják alapozni, a szervezet típusától függően. A bevételek központi szerepet játszanak a finanszírozási és az újraelosztási döntési mechanizmusok alakításában. Léteznek bevétellel rendelkező és bevétellel nem rendelkező szervezetek. A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása vizsgálható a domináns döntési és finanszírozási mechanizmusok szerkezete (mennyiség és összetétel) alapján, valamint a szervezeti forma, a tevékenységcsoport és a bevételnagyság szerint.

Elemzés

A szektor teljes bevétele 2020-ban 2576 milliárd forint volt, amely reálértéken, 2005-ös árszinten 1575 milliárd forintnak felelt meg, a klasszikus civil szervezeteké pedig 896 milliárd forintnak, ami azt jelenti, hogy a szektor forrásainak egyharmadát klasszikus civil szervezetek adták. A nonprofit szféra összes bevételének GDP-hez viszonyított aránya 2018-ban és 2019-ben meghaladta az 5%-ot, 2020-ban már közel 5,4%-ot tett ki. A vizsgált időszakban tehát a bevételek folyamatos növekedése volt jellemző, mind az egész szektorra, mind a klasszikus szervezetekre nézve.

A kultúrával, valamint a sport- és szabadidős tevékenységekkel összefüggő szervezetek jelentős számát bevételük nagysága is tükrözi. A településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a szociális ellátás és a környezetvédelem kategóriái szervezeteik számát tekintve nem magaslanak ki, viszont összbevételük alapján kiemelkednek a többi tevékenységcsoport közül. Az utóbb említett területek kulcsfontosságúak a civil szektor szereplőinek fenntarthatóságban betöltött szerepében.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.