Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2009 és 2021 között az Európai Unióban mérséklődött, Magyarországon nőtt a nemek közötti foglalkoztatási rés.
Budapesten a legkiegyenlítettebb a foglalkoztatás, míg Észak-Magyarországon 13 százalékpont a rés.

Definíciók

A női-férfi foglalkoztatási rés a nők és a férfiak foglalkoztatási rátáinak eltérését mutatja a 20–64 évesek körében.

Relevancia

A magas szintű foglalkoztatás az EU kiemelt célja mindkét nem vonatkozásában, ahogyan a nemek közötti foglalkoztatási egyensúly megteremtése is. A nők foglalkoztatási szintje általában tükrözi egy társadalom nőkkel szembeni és a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdjét, hagyományait, valamint a családszerkezeti jellemzőket. A gondozási feladatok miatt megszakított, ezért rövidebb életpálya összefügg a nők alacsonyabb foglalkoztatásával. Ez és a nemek közötti bérszakadék növeli a szegénységi és társadalmi kirekesztés kockázatát, különösen idős korban.

Elemzés

Magyarországon a 20–64 éves nők foglalkoztatási rátája a 2009-es 58,6-ről 2021-re 73,5%-ra nőtt. A férfiak esetében a ráta magasabb értékről indult, és nagyobb ütemben növekedett, a 2009-es 66,5-ről 2021-re 84,1%-ra, ennek eredményeként a foglalkoztatási rés 2,7 százalékponttal 10,6 százalékpontra emelkedett. A két nem foglalkoztatási rátája közötti különbség 2012 és 2017 között intenzíven nőtt, azóta lényegében stagnál.

A területi különbségek nem elhanyagolhatók, a Budapesten mért 9,6 százalékpontos különbséghez képest Észak-Magyarországon a foglalkoztatási rés 13,0 százalékpont volt. A foglalkoztatottság kiegyenlítettsége a település jellege szerint is mutat eltéréseket, a foglalkoztatási rés a községekben kétszer akkora, mint a megyei jogú városokban.

Nemzetközi kitekintés

Az EU-ban a foglalkoztatási rés 2009 és 2014 között intenzíven szűkült, ezt követően 11 százalék körüli értéken maradt. Összességében a két nem foglalkoztatási rátájának különbsége 2009 és 2021 között 2,6 százalékponttal csökkent. A 2021-es 10,8 százalékpont az eddig mért legalacsonyabb érték, ezzel együtt a férfiak aránya a foglalkoztatásban még mindig jelentősen meghaladja a nőkét. Magyarországon az uniós átlagnál alig alacsonyabb a foglalkoztatási rés, ezzel a tagországok között az alsó harmadban helyezkedünk el. A foglalkoztatás a Baltikum országaiban, valamint Finnországban a legkiegyenlítettebb, ahol a két nem foglalkoztatási rátája közötti különbség nem haladja meg az 5 százalékpontot. Ezzel szemben Romániában 20 százalékpont fölötti a rés, de nem sokkal marad el ettől Görögországban és Olaszországban sem.

STADAT-táblák

20.Munkaerő

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.