Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az egészségügyben felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2021-ben 54%-kal meghaladta a nemzetgazdaság egészében felsőfokú végzettséggel rendelkezőkét.

Definíciók

Az egészségügyben felsőfokú végzettséggel rendelkezők a humánegészségügyi szolgáltatások (QA) ágban alkalmazásban álló vezetői és felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúakat tartalmazzák. Az egészségügyben alkalmazásban álló orvosok a humánegészségügyi szolgáltatások (QA) ágban alkalmazásban álló általános orvosokat, szakorvosokat és fogorvosokat, fogszakorvosokat tartalmazzák. Az egészségügyben alkalmazásban álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakdolgozók a humánegészségügyi szolgáltatások (QA) ágban alkalmazásban álló ápolókat, környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozásúakat, optometristákat, dietetikusokat, táplálkozási tanácsadókat, gyógytornászokat, védőnőket, mentőtiszteket, hallás- és beszédterapeutákat, alternatív gyógymódot alkalmazókat, az egyéb humánegészségügyi foglalkozásúakat és a felsőfokú végzettségű szülésznőket tartalmazzák. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők lehatárolása a foglalkozás alapján történik, a vezetői és a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúakat tartalmazza.

A bruttó kereset a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot is tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek (bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés) összege.

Relevancia

Az orvosi és szakdolgozói bérek rendezése a kormányzati intézkedések középpontjába került az elmúlt években. Az előre ütemezett béremelések, az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése és a háziorvosok bértámogatásának növelése új helyzetet teremtett az ágazatban. A bérintézkedések hatásának mérése, az orvosok és a szakdolgozók relatív bérhelyzetének vizsgálata azonban továbbra is fontos feladat marad, az átlagkereseti arány a minőségi egészségügyi ellátás egyik fontos tényezőjéről ad képet.

Elemzés

Az egészségügyben felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2021-ben 54%-kal meghaladta a nemzetgazdaság egészében felsőfokú végzettséggel rendelkezőkét. 2020-hoz képest ez az arány jelentősen megnövekedett az egészségügyi szolgálati jogviszony 2021. január 1-jei bevezetésének köszönhetően, mely a szakorvosok illetményét jelentősen megemelte. 2021 márciusától a háziorvosok és a fogorvosok bértámogatása is növekedett.

A humánegészségügyi ellátásban dolgozó orvosok keresete valamivel több mint kétszerese a nemzetgazdaság egészében felsőfokú végzettséggel rendelkezőkének, míg a diplomás szakdolgozók – az elmúlt évek előre ütemezett béremelései ellenére – annál kevesebbet, annak 78%-át keresik.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.