Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az elmúlt 22 évben több mint 1300 iskola csatlakozott az Ökoiskola Hálózathoz, amely 2021-ben az iskolák 30, a tanulók 31 és a tanárok szintén 31%-át foglalta magában.

Definíciók

2005-től az ökoiskolákat, 2012-től az örökös ökoiskolákat a köznevelés információs rendszerében nyilvántartott intézményi azonosító és feladatellátásihely-azonosító alapján, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint a szakképző intézményeket 2020. június 30-tól kezdődően a szakképzés információs rendszerében nyilvántartott működési helyük alapján tartjuk nyilván. Az Ökoiskola Hálózat minden magyarországi köznevelési és szakképző intézmény számára elérhető a központilag meghatározott kritériumrendszer alapján kitöltött, önértékelésen alapuló pályázat benyújtásával. A pályázás során az intézmények a kritériumok mentén, reflektív ciklusban értékelik addigi és tervezett tevékenységeiket, majd vállalásokat tesznek, amelyeket egy következő pályázati ciklusban értékelnek. A sikeresen pályázó intézmények Ökoiskola címet kaphatnak, amelyet háromévente megújíthatnak. Két egymást követő sikeres címelnyerést követően Örökös Ökoiskola cím viselésére válnak jogosulttá. Az Ökoiskola pályázatok elbírálását a köznevelésért felelős minisztérium által koordinált szakmai testület végzi.

Relevancia

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai közül a 4.7. a fenntarthatóságra nevelést helyezi a fókuszba mint a fenntarthatósággal kapcsolatos célok elérésének egyik sarokkövét. Eszerint 2030-ra elérendő cél, hogy minden tanuló megszerzi a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges tudást és készségeket, többek között azáltal, hogy oktatásban részesül a fenntartható fejlődésről és életmódról, az emberi jogokról, a nemek egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes kultúra jelentőségéről, a globális felelősség szemléletéről és a kultúra fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásáról.

Az Ökoiskola Hálózat az OECD által életre hívott Environmental School Initiatives (Környezeti Iskolai Kezdeményezések, a továbbiakban: ENSI) nemzetközi szakértői hálózat által kidolgozott, az egészintézményes környezeti nevelés alapelvein nyugvó módszertan alapján alakult meg hazánkban 22 köznevelési intézmény részvételével 2000-ben, a köznevelésért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok támogatásával. Az Ökoiskola Hálózathoz 2005 óta pályázat útján lehet csatlakozni.
A taglétszám azóta szinte töretlenül növekszik.

Elemzés

Az elmúlt 22 évben több mint 1300 iskola csatlakozott az Ökoiskola Hálózathoz, amely 2021-ben az iskolák 30, a tanulók 31 és a tanárok szintén 31%-át foglalta magában.

Az Ökoiskola Hálózatban minden magyarországi intézménytípus megtalálható. A hálózati tagok többsége általános iskola, mintegy egynegyede középiskola, ezek nagyobb része köznevelési, kisebb része szakképző intézmény. Művészeti iskolák, gyógypedagógiai intézmények és kollégiumok is sikeresen csatlakoztak.

Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények száma 2005 és 2014 között folyamatos növekedést mutatott. A 2014-es látszólagos visszaesés oka az volt, hogy a köznevelés intézményrendszere átalakult, intézményeket vontak össze. Az örökös ökoiskolák számának emelkedésével számuk lényeges visszaesést nem jelez, a pályázási kedv nem csökken. Az első alkalommal pályázó intézmények száma 2017-et követően növekvő tendenciát mutat, ami az Ökoiskola Hálózat fenntartójának törekvéseit tükrözi vissza.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.