Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madarak állománya Magyarországon 2010-től enyhe növekedést mutat.

Definíciók

Az indikátor a mezőgazdasági élőhelyekhez táplálkozási és szaporodási szempontból kötődő gyakori madárfajok monitorozási programjának eredményein alapuló aggregált index, értéke megadja a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományának alakulását. A magyarországi index 16 olyan faj adatai alapján készül, amelyek az 1999–2012-es adatok szerint jól reprezentálják a hazai agrárélőhelyek gyakori madárfajait (élőhelyhasználat és preferencia alapján). Az uniós tagállami indexet más módszertan szerint, 39 faj adatai alapján számítják.

Relevancia

Hazánkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által működtetett program (Mindennapi Madaraink Monitoringja – MMM) 1999-től szolgáltat adatokat a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő 16 madárfaj állományváltozásáról. A felmérések évről évre az ország területének mintegy 2%-ára kiterjedően folynak, a mezőgazdasági területeken található élőhelyek állapotát, illetve a mezőgazdasági gyakorlat fenntarthatóságát tükrözik.

Elemzés

A 2010-ig tartó folyamatos csökkenést követően az elmúlt 10 évre javuló tendencia volt jellemző. Bár a madárállományok nagysága még mindig messze elmarad a bázisévhez viszonyítva, a kedvező tendencia mindenképpen fontos jelzése annak, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések (https://www.ksh.hu/sdg/3-22-sdg-15.html) kedvezően hatnak a természeti állapotra.

Hazánkban a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok indexe 2010 óta enyhén emelkedik. Az MME felmérése alapján értéke 81 volt 2021-ben.

Nemzetközi kitekintés

Az Eurostat által is közölt értékek szerint a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állománya hazánkban a 2000-es bázisértékhez képest 2020-ban 81%-on állt. Az Eurostat honlapján elérhető 2020-as adatokat közlő tagországok közül Ciprus az egyetlen tagország, ahol a 2000-es bázisévhez képest növekedett az állomány (2020-ban 15%-kal volt magasabb a megfigyelt egyedszám 2000-hez viszonyítva). Svédországban (85%) és Lettországban (92%) állt a legközelebb a mutató értéke a bázisévhez. A legalacsonyabb értéket (51%-ot) Litvániában mérték.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.