Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításainak GDP-hez viszonyított aránya 2019-ben 0,6 százalékponttal volt alacsonyabb a 2014. évi értékhez képest.
2019-ben a hulladékgazdálkodáshoz, illetve a szennyvízkezeléshez köthető környezetvédelmi ráfordítások 43, illetve 38%-os arányt képviseltek az összes környezetvédelmi ráfordításon belül.

Definíciók

Környezetvédelmi ráfordításoknak tekintjük azokat a gazdasági ráfordításokat, amelyek fő célja a környezetszennyezés vagy
-degradáció megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése. Ennek tekintjük a környezetvédelmi beruházások mellett a végső fogyasztási ráfordításokat, a folyó felhasználást, valamint a kapott, illetve fizetett környezetvédelmi támogatásokat.

Relevancia

A környezetvédelmi ráfordítások fő célja a környezetszennyezés vagy -degradáció megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése.

Elemzés

A környezetvédelmi ráfordítások értéke 2014-ben 763 milliárd, 2015-ben 861 milliárd forint volt, majd erősen lecsökkenve 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban 657, 753, illetve 677 milliárd forintot tett ki. 2019-ben ismét növekedett, 809 milliárd forintra. A GDP-hez viszonyítva is hasonló mozgás zajlott: a 2015-ös csúcsévben a GDP 2,5%-át tették ki a környezetvédelmi ráfordítások, 2019-ben viszont csupán 1,7% volt ez az érték. A környezetvédelmi ráfordítások értékének és arányának ingadozása szoros összefüggésben van az uniós támogatások folyósításával. A 2007–2013-as uniós költségvetési ciklus projektjeinek záró munkálatai miatt 2014-ben és 2015-ben kiemelkedő beruházási teljesítmény valósult meg, az ezt követő években viszont, a 2014–2020-as ciklushoz tartozó, jelentős összértékű projektek többsége még nem realizálódott tárgyieszköz-beruházásokban.

2019-ben a nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításainak 43%-át hulladékgazdálkodásra, 38%-át szennyvízkezelésre fordították, e két tevékenység részesedése meghatározó volt az ezt megelőző években is. Az összes többi környezetvédelmi ráfordítás (levegőtisztaság- és klímavédelem, táj- és természetvédelem, talaj és felszín alatti vizek védelme stb.) részesedése 18% volt 2019-ben.

Nemzetközi kitekintés

A környezetvédelmi ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 2019-ben az unió tagországai közül Ausztriában (3,5%), Belgiumban (3,2%) és Lengyelországban (2,8%) volt a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Írországban (0,7%), Romániában (0,8%) és Luxemburgban (1,0%). Magyarország 1,7%-os mutatója 0,3 százalékponttal maradt el az EU27 átlagától.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.