Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az egy főre jutó éves lakossági közüzemi vízfogyasztás 2014 óta lassan, de fokozatosan növekszik.

Definíciók

A lakossági közüzemi vízfogyasztás magában foglalja a közüzemi vízművek által a háztartások részére szolgáltatott ivóvíz mennyiségét a közkifolyókon keresztül szolgáltatott vízzel együtt. Az éves vízfogyasztást az év közepi lakosságszámra vetítik.

Relevancia

A környezettudatos társadalom vízkészletei megóvása és a társadalom egészséges, fenntartható fejlődése érdekében takarékosan használja fel az ivóvizet. Fenntarthatósági cél a mennyiségi egyensúly kialakulása a mesterséges vízkörforgásban, továbbá a víztakarékos és a szennyezésmentes technikák elterjesztése. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint a környezeti károk csökkentésére és a szűkös erőforrások korlátozott felhasználására irányuló személyes motiváció környezeti szempontból hatékonyabb, takarékosabb cselekvést eredményez, mint az állam által kikényszerített intézkedések.

Elemzés

Magyarországon 2000 és 2014 között az egy főre jutó éves közüzemi lakossági vízfogyasztás 15%-kal csökkent. Ennek oka többek közt a dráguló vízszolgáltatás és a csatornázott területeken a szintén jelentős közüzemi szennyvízelvezetési díj, valamint az ezek hatására terjedő saját kutas vízellátás. Az ezt követő években enyhe, 2020-ban és 2021-ben pedig a korábbiaknál jelentősebb emelkedés történt (4,2% illetve 2,8%). Az utóbbi évek fogyasztásnövekedése az aszályos időjárással indokolható, mivel a lakossági vízfogyasztás évenkénti alakulását jelentősen befolyásolják az egyes évek klimatikus viszonyai is (az aszályos években – 2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2017, 2020, 2021 – nőtt a vízfogyasztás). Az eltérő vízárak és infrastrukturális állapotok miatt jelentősek az eltérések az egy főre jutó megyei vízfogyasztásban. Az egy lakosra jutó éves vízfogyasztás Budapesten, Pest és Veszprém megyében a legmagasabb, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legalacsonyabb.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unión belül hazánkban a lakosságnak a közüzemi vízművektől szolgáltatott egy főre jutó ivóvízmennyiség (2021-ben 34,7 m3/fő) az alacsony értékek közé tartozik. Ez környezetvédelmi szempontból jó, mivel víztakarékosságot jelez. A mutató értéke a 2000-es években csatlakozott tagállamokban (Ciprus kivételével) általában kisebb, mint a régiekben.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.