Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A 2018-as felmérés szerint a 2-es képességszintet el nem érő tanulók aránya mind a három területen csökkent.

Definíciók

A kielégítő készségekkel nem rendelkező, azaz gyengén teljesítő diákok azok, akik a PISA hat képességszintjén egyes vagy annál rosszabb értékelést kapnak. A második szint elérését vízválasztónak tekintik, mert ez az a készségszint, amely minimálisan szükséges a modern társadalmi életben való hatékony részvételhez. 2000 óta az OECD háromévente szervez ún. PISA-felméréseket, amelyeken a 15 éves diákok iskolai tanulás során elsajátított, a mindennapi életben használható tudását, kompetenciáját vizsgálják.

Relevancia

A társadalmi és a gazdasági életben való hatékony részvételhez az egyéneknek rendelkezniük kell megfelelő szövegértési készséggel és a matematikai és természettudományos ismeretek alkalmazásának bizonyos szintjével. Ezen tudásterületeken 2030-ra uniós célkitűzés, hogy a 15 éves fiatalok körében 15% alá csökkenjen azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek kielégítő készségekkel ezeken a területeken.

Elemzés

A 2018-as felmérés szerint a magyar diákok teljesítménye egyik területen sem érte el az unió 27 tagállamának (EU27_2020) átlagát, de 2015-höz képest minden területen javult az eredményük 2 százalékponttal, míg az uniós országok átlaga romlott.
A gyengén teljesítő diákok aránya alapján a szövegértés és a matematika terén Magyarország a tagállamok rangsorában a 20., míg a természettudományos ismeretek esetében a 18. helyen állt.

Nemzetközi kitekintés

2018-ban az Európai Unió 27 tagállamában összességében mindhárom területen hasonló, matematikából 22,9%, szövegértés és természettudományok esetén 22,5, illetve 22,3% volt a 2-es képességszintet el nem érő 15 évesek aránya. Mindhárom tanulmányi területen Észtország diákjai között volt a legkisebb a rosszul teljesítők aránya (10,2, 11,1, illetve 8,8 %), Románia, Bulgária és Ciprus diákjai viszont mind a három területen a legrosszabbul teljesítettek.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.