Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

Natura 2000 területek Magyarországon

Natura 2000 területek Magyarországon

Forrás: Agrárminisztérium.

Definíciók

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket – foglalja magában.

Relevancia

A Natura 2000-területek aránya a biodiverzitás megőrzésének egyik fontos mutatója. Az élővilág sokszínűségének fenntartása a földi élet alapvető feltétele. Az ENSZ Fenntartható fejlődési céljai között szerepel a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozása, a veszélyeztetett fajok oltalma, az ökoszisztémák védelmén, fenntartható használatán keresztül. Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek olyan összefüggő európai hálózatot alkotnak, amelyek a ritka vagy veszélyeztetett közösségi jelentőségű élőhelyek, vadon élő állat- és növényfajok védelmét, kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartását, illetve helyreállítását szolgálják. A hálózat hazai területeinek 2004-ben történt kijelölésével a védelem alatt álló területek nagysága 1,2 millió hektárral bővült.

Elemzés

A Natura 2000 ökológiai hálózat az ország területének 21,4%-át fedi le. A hazánkban élő és európai jelentőségű, illetve a nagy tömegben az országon átvonuló madárfajok védelmét 1 millió 375 ezer hektáron 56 különleges madárvédelmi terület biztosítja. A különleges természetmegőrzési területek száma 479, területnagysága 1 millió 444 ezer hektár, amely jelentős (közel 42%-os) átfedésben van a különleges madárvédelmi hálózattal. Az említett területek együttes nagysága 1 millió 995 ezer hektár, 39%-a már hazai jogszabályok által országos védelem alatt álló területeket foglal magában. A Natura 2000 területekre fenntartási tervek készülnek, melyek részletes természetvédelmi kezelési javaslatokat tartalmaznak. A fenntartási tervvel rendelkező Natura 2000-területek száma 2013 óta folyamatosan nő, 40-ről 498-ra bővült (Forrás: Agrárminisztérium).

Nemzetközi kitekintés

2020-ban a Natura 2000 területek az EU27 szárazföldi területeinek 19%-át fedték le. A tagállamok rangsorában Szlovéniában (38%), Horvátországban (37%) és Bulgáriában (35%) volt a legmagasabb, míg Dániában a legalacsonyabb (8,3%) az arányszám. A lefedettség általában magas az újonnan csatlakozott országok esetében, és alacsonyabb a gazdaságilag fejlettebb tagállamokban. Hazánkban ezen területek aránya viszonylag magas, az uniós átlagot 2,9 százalékponttal haladja meg.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.