Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2020-ban 63% az FDI és a GDP aránya.

Definíciók

A külföldi közvetlentőke-befektetéssel működő vállalkozás olyan jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli vállalat, amelyben egy másik, gazdaságban rezidens befektető jogi személyiségű vállalat esetén a törzsrészvények vagy a szavazati jogok legalább 10%-ával, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalat esetén ennek megfelelő részesedéssel rendelkezik.
A közvetlentőke-befektetések (nettó tartozás) tartalmazzák a részesedéseket, valamint az adósság típusú instrumentumokat. Az adatok nem tartalmazzák a speciális célú vállalatok (SCV-k) adatait.

Relevancia

A világgazdasági folyamatok alakulásában fontos szerepe van a tőke szabad áramlásának. A magyar gazdaság rendszerváltás óta lezajlott szerkezeti átalakulásában meghatározó szerepet játszanak a külföldi közvetlentőke-befektetések (Foreign Direct Investment, FDI), jelentősen hozzájárulva a termelékenység növekedéséhez, új munkahelyek teremtéséhez, a technika modernizációjához, az exportképesség javulásához. Ugyanakkor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megállapítása szerint magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől és nyersanyagoktól való függése, amelyhez jelentős, külföld felé való eladósodottság társul.

Elemzés

A Magyarországra beáramlott közvetlentőke-befektetések (FDI) állományának bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya 2008 és 2014 között jelentősen (61-ről 79%-ra) emelkedett, majd 2019-ig fokozatosan, 58%-ra csökkent. A változások mögött az áll, hogy az FDI-állományok emelkedése 2015 és 2017 között megtorpant, a GDP pedig a 2013-tól 2019-ig tartó konjunktúra alatt jelentősen nőtt. 2020-ban a Covid19-járvány vethetett véget a gazdasági teljesítmény kiemelkedő bővülésének, ami az FDI-állomány növekedésével együtt az FDI/GDP arány emelkedését okozta.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.