Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az emberek közötti bizalom szintje 10 fokú skálán mérve közepes mértékű, 2013-ról 2015-re valamelyest romlott, 2015-től állandónak mondható.
Az embertársainkba vetett bizalom az iskolai végzettség növekedésével tendenciaszerűen emelkedik.

Definíciók

Az általános bizalom szintje a lakosságra vonatkozóan megmutatja, hogy az emberek mennyire bíznak egymásban. A mutató lakossági adatfelvételből származik, amelynek keretében a 16 éves és annál idősebb válaszadók egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelhették azt, hogy személy szerint mit gondolnak, mennyire lehet megbízni az emberekben. A 0 az „egyáltalán nem lehet megbízni”, míg a 10-es a „teljes mértékben meg lehet bízni” válasszal azonos.

Relevancia

A pozitív jövőkép magában foglalja azt a szubjektív biztonságérzetet, hogy a válaszadó adott esetben nem csupán saját erőforrásaira számíthat, hanem külső segítségben (pl. kölcsönös szívességek rendszerében) is bízhat. Az emberek közötti pozitív együttműködés és bizalom az ún. társadalmi tőke részét képezi, amely fontos szerepet játszik a társadalmi újratermelésben, ezen belül a jóllét jövőbeli alakulásában.

Elemzés

Az emberekbe vetett bizalom szintjét 2013-tól kezdve mérik, 2015 óta évente. Míg 2013-ban egy 0-tól 10-ig terjedő skálán az átlagérték 5,3 volt, addig az utóbbi négy évben stagnál az eredmény, 5 körüli átlagponttal. A korábbi, kismintás ESS- (European Social Survey) adatfelvételek eredményeit megerősítik a KSH által gyűjtött hivatalos statisztikai adatok (melyek forrása a HKÉF-felvétel), miszerint hazánkban az emberek közötti bizalom szintje közepes mértékű. Az emberekbe vetett általános bizalom mértéke összefügg az életkorral. Jellemzően magasabb bizalmi szint kapcsolódik a fiatalabb korosztályokhoz. 2021-ben 5,2-es átlagérték figyelhető meg mind a 16–24, mind a 25–34 évesek körében, amely csökkenés a 2020-as 5,6-es értékhez képest. Az iskolai végzettséget tekintve a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bíztak embertársaikban (5,4), a legkevésbé pedig a legfeljebb általános iskolai végzettségűek (4,8). A középfokú végzettségűeket tekintve az érettségi megléte is növeli a bizalom szintjét (nem rendelkezett érettségivel: 4,9, érettségizett: 5,0). Az emberekbe vetett bizalom szintje a jövedelmi helyzet függvényében is jelentős különbségeket mutat. A legalacsonyabb jövedelmi ötödben az átlagérték 4,6, míg a legfelsőben 5,3 volt 2021-ben.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.