Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2019 és 2021 között a közigazgatási szervezetek internetes elérhetősége és a speciális oldalak aránya is növekedett.
2021-ben az e-kormányzati szolgáltatások hazai lakossági használatában tovább folytatódott a bővülés. Ennek eredményeként egyes ügyintézési szintek használati arányai meghaladták az EU27 átlagait.

Definíciók

Az e-kormányzás elérhetőségét a honlappal rendelkező közigazgatási intézmények aránya fejezi ki. Az intézmény önálló honlapjának tekintjük azokat az oldalakat is, amelyek tartalmának és stílusának kialakításába az intézmény beleszól, függetlenül attól, hogy azt a felettes szerv vagy a helyi informatikus alakította-e ki. Az e-kormányzás lakosság általi használatának indikátora leírja, hogy a felmérést megelőző 12 hónapban a 16–74 év közötti lakosság hány százaléka létesített elektronikus kapcsolatot közintézményekkel, továbbá használta az elektronikus közigazgatási honlapokat információszerzésre, űrlapok letöltésére vagy a kitöltött formanyomtatványok online benyújtására.
A lakossági használatra vonatkozó eredmények a 2021-ben végrehajtott felmérésből, míg a közigazgatási intézmények által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó indikátorok a 2021. évi adatokat tartalmazó, 2022-ben beérkezett adatgyűjtésből származnak.

Relevancia

Az információs és kommunikációs technológiák gyors ütemű fejlődése meghatározza a társadalom és a gazdaság fejlődésének és átalakulásának irányát. Az e-közigazgatás jelentős eszköz a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok megvalósításában.

Elemzés

2021-ben a közigazgatási szervezetek mindegyike rendelkezett önálló honlappal. A közhivatalok és a közintézmények honlapjain elérhető információk és az elektronikus módon intézhető ügyek körének folyamatos bővülésével párhuzamosan nő a lakossági használat aránya is. 2021-ben a hazai 16–74 évesek kétharmada töltött le és nyújtott be az interneten keresztül űrlapot valamely közhivatal, közintézmény számára magáncélú ügyintézés céljából. 2010-ben még a magyarországi lakosság mindössze 24%-a töltött le és 17%-a továbbított online módon kitöltött űrlapokat.

Az e-közigazgatás fejlettségének egyik fontos mutatószáma a honlapok elterjedtsége és a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások köre. 2021-ben a megfigyelt közigazgatási intézmények 100%-a rendelkezett saját honlappal, ami 11 százalékponttal haladta meg a 2019. évi felmérés eredményét (89%). Az államigazgatási intézmények és az önkormányzatok szinte mindegyikének volt saját honlapja. 2021-ben az önálló honlappal rendelkező önkormányzati szervek aránya 11 százalékponttal emelkedett, az államigazgatási intézmények esetében a változás meghaladta a 12 százalékpontot a két évvel korábbihoz képest.
A közigazgatási szervezetek honlapjainak 12%-a nyújtott lehetőséget más nyelven is tájékozódni. A csökkent látóképességgel rendelkezők számára akadálymentesített honlapok aránya 28% volt, 9,8 százalékponttal bővült a 2019. évihez képest.

A közigazgatási intézmények honlapjain 2021-ben is a legnagyobb, egyaránt 89%-os arányban a helyi közösséget érintő hírekről, illetve szervezeti információkról és elérhetőségekről lehetett tájékozódni. Az államigazgatási szervezetek és az önkormányzatok honlapjainak 88%-a tartalmazott ügyfélszolgálati, 79%-a pályázatokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos, több mint háromnegyedük közérdekű (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) információkat is (76%). Kedvező folyamat, hogy az e-közigazgatás magasabb fejlettségi szintjeit reprezentáló szolgáltatások (űrlapok letöltése, illetve a kitöltött űrlapok elektronikus úton történő elküldése) lakossági igénybevétele – hosszabb időtávra visszatekintve – folyamatosan növekszik Magyarországon.

Nemzetközi kitekintés

Az e-kormányzat használatának legátfogóbb mutatója a közhivatalokkal – az elmúlt 12 hónapban – elektronikus ügyintézési kapcsolatba lépők aránya. Az elektronikus kapcsolatot létesítők aránya 2021-ben Magyarországon 73% volt, 39 százalékponttal magasabb, mint 2010-ben. Az unió átlaga 2010-től 2020-ig kettő kivételével minden évben meghaladta a magyar szintet, míg 2021-ben 15 százalékponttal elmaradt tőle. 2021-ben a közintézmények honlapjáról információkat szerzők (72%) és az űrlapokat letöltők aránya (67%) tekintetében a hazai mutató értéke jelentős mértékben meghaladta az EU27-tagországok átlagát (47, illetve 38%).

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.