Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az ivóvíz arzénszennyezettségével érintett lakosok száma az országos Ivóvízminőség-javító Program eredményeképpen 2011 és 2017 között folyamtosan csökkent, az utóbbi három évben kisebb mértékben.

Definíciók

A közműves ivóvíz minőségét a víziközmű-szolgáltatók és a népegészségügyi hatóság a 201/2001 (X. 25.) kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal ellenőrzi. Az ivóvízvizsgálatok eredményeit a víziközmű-szolgáltatók és a hatósági laboratóriumok negyedévente feltöltik az online ivóvízminőségi adatbázisba (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI), ahol a hatóság ellenőrzi és jóváhagyja azokat. A jóváhagyott adatok képezik az alapját az országos vízminőségi értékeléseknek. Arzénszennyezettség által érintett település alatt azon településeket értjük, ahol a rendelkezésre álló vízminőségi adatok jellemző értéke (középérték, medián) az adott évben meghaladta a 10 µg/l határtértéket.

Relevancia

Az ivóvíz minősége fontos, egészséget befolyásoló tényező. Magyarországon kémiai szempontból évtizedeken át a geológiai eredetű szennyezők (elsősorban az arzén, kisebb mértékben a bór, a fluorid és az ammónium) jelentették a legnagyobb problémát az ivóvízben. Az arzén mind egészségkockázatát, mind az érintett települések számát tekintve a legnagyobb jelentőségű. A szervetlen arzénvegyületeket bizonyított humán karcinogénként tartják nyilván.

Elemzés

Az arzén a földkéreg gyakori eleme, így az ivóvíz arzéntartalma a legtöbb esetben természetes, geológiai eredetű. Az ivóvíz arzénkoncentrációjára vonatkozó, egészségkockázat-alapú hazai és uniós határérték 10 µg/l. Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően ennél magasabb, 50 µg/l határérték volt érvényben. Átmeneti engedély alapján 2012. december végéig 343 település térhetett el a határértéktől. 2013-tól már mindenhol egységesen a 10 µg/l határérték. A 2007 óta zajló Ivóvízminőség-javító Program keretében az arzén, a bór, a fluorid, a nitrit vagy az ammónium miatt kifogásolt ivóvizű települések a KEOP 1.3.0 és 7.1, majd 2016-tól a KEHOP 2.1 keretrendszerben nyújthattak be pályázatot. Az Ivóvízminőség-javító Program jelentős előrelépést eredményezett a szolgáltatott ivóvíz minőségében. A pályázatok előrehaladásával és befejezésével 2016–2017-ben az érintett települések és lakosok száma jelentősen csökkent. 2019-re a korábban arzén, bór vagy fluorid miatt kifogásolt ivóvizű települések többségén befejeződött az ivóvízminőség-javító beruházás. 2020–2021-ben már csak 9 olyan település, illetve településrész volt, ahol az arzén koncentrációja meghaladta a határtértéket. Ahol még folynak az ivóvízminőség-javító munkálatok, a lakosok számára átmeneti vízellátás keretében, általában konténeres arzénmentesítő technológia telepítésével biztosítanak egészséges ivóvizet.

Nemzetközi kitekintés

Az arzén tipikus koncentrációja a felszíni vizekben általában 1-2 µg/l vagy az alatt van, felszín alatti vizek esetében ez a koncentráció több nagyságrenddel is nagyobb lehet. Nagyobb arzénkoncentrációra lehet számítani azon térségekben, ahol a lassú áramlású rétegvíz geológiailag fiatal üledékeken szűrődik át, valamint a fokozott geotermikus aktivitású területek közelében. Az ivóvíz arzéntartalma tehát elsősorban azokban az országokban jelent problémát, ahol az ivóvízbázis jelentős részét ilyen felszín alatti vízbázisok biztosítják, Európában elsősorban a közép-európai országok érintettek, Magyarország mellett Csehország, Románia, Szerbia, Szlovákia, valamint Olaszország. 2006-os adatok szerint Magyarország, Románia és Szlovákia lakosságának közel negyede fogyasztott 10 µg/l feletti arzénkoncentrációjú ivóvizet. Ennek megoldása valamennyi EU-tagállam kötelezettsége Magyarország számára az Európai Unió a csatlakozást követően kétszer 3 év átmeneti eltérést (derogációt) biztosított az arzén határértéknek való megfelelés alól. Az ivóvízminőség javításáról, az előrehaladásról Magyarország rendszeresen, félévente jelentést tesz az Európai Unió felé.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.