Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2021-re ismét emelkedett az osztalék formájában kivitt jövedelem.

Definíciók

Az osztalékok a részvények tulajdonosai által kapott tulajdonból származó jövedelmek olyan formái, amelyekre ezek a tulajdonosok annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére.
SCV: speciális célú vállalat (Special Purpose Entities), általában olyan korlátolt felelősségű vállalat vagy betéti társaság, amelyet korlátozott, egyedi vagy ideiglenes célok elérésére, vagy valamely pénzügyi kockázat, meghatározott adózási vagy valamely szabályozási kockázat elhatárolására hoznak létre.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől és nyersanyagoktól való függése, amelyhez jelentős, a külföld felé való eladósodottság társul. Kiemelt feladat ezért a hazai vállalkozói réteg megerősítése, a hazaitőke-befektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Az osztalék formájában kivitt jövedelem a magyarországi vállalkozások külföldi tulajdonosai által kapott olyan, külföldre fizetett, tulajdonból származó jövedelem, amelyre annak eredményeképpen válnak jogosulttá, hogy pénzeszközöket bocsátanak a vállalatok rendelkezésére. A nemzeti számlák rendszerében 2006-tól a speciális célú vállalatok (SCV-k) jelentős hatással vannak a külföldre fizetett tulajdonosi jövedelmekre.

Elemzés

1995-ről 2005-re több mint tizennégyszeresére (45 milliárdról 667 milliárd forintra) nőtt a külföldre fizetett osztalék folyó áron számított összege. 2006-ban a speciális célú vállalatok (SCV-k) elszámolásának következtében a kivitt osztalék összege 1428 milliárd forintra ugrott, majd 2009 és 2011 között a 2000 milliárd forintot is meghaladta. Ezután 2014-ig folyamatos visszaesés figyelhető meg. A 2015-ös nagymértékű, 66%-os növekedést 2017-ig permanens csökkenés követte. Ezt követően a 2018-tól tapasztalható emelkedő tendenciát az idősorban a 2020-ban bekövetkezett –10%-os elmozdulás átmenetileg megtörte. 2021-ben a 39%-os növekedés kiugró – 2422 milliárd forint összegű – külföldre fizetett osztalékot eredményezett. Az idősorokban tapasztalható nagyobb mozgásokat jellemzően az SCV-k volatilitása okozta.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban jellemzően a nyugat-európai országokban, azon belül is a Benelux államokban a legmagasabb az osztalék formájában kivitt jövedelem. Hollandia (110 ezer millió euró) és Luxemburg (105 ezer millió euró) ezen fizetett tulajdonosi jövedelme több mint hússzorosa a magyarhoz viszonyítva. A V4-országok esetében Csehország kétszer, Lengyelország másfélszer nagyobb összegű osztalékot fizet külföldre, mint hazánk.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.