Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A kutató-fejlesztő munkára fordított idő arányában a teljes munkaidejű állományi dolgozókra átszámított létszámmal számolva.

Definíciók

A K+F tényleges állományi létszám azoknak a természetes személyeknek a létszáma, akik a különböző szektorok kutatóhelyein K+F-tevékenységgel foglalkoznak (kutatók, kutatási segédszemélyzet, egyéb támogató személyzet) függetlenül a kutatás-fejlesztésre fordított időtől. A K+F számított állományi létszám a K+F-tevékenységgel foglalkozó személyek tényleges állományi létszáma a K+F-tevékenységre vetített, teljes munkaidőre átszámítva.

Relevancia

A tudást előállító, elosztó, felhasználó intézményrendszer hatékonyságának javítása a hazai emberi erőforrások felhalmozódását segíti elő. Ezen erőforrásokat fejleszti az egyetemeken, kutatóintézeteken és vállalatokon belüli, illetve a különböző együttműködések keretében végzett K+F tevékenység támogatása. Az így kialakított új tudás nemcsak a támogatott kutatószemélyzet humántőkéjét növeli, de a hazai vállalkozások gazdasági versenyelőnyének növelésével közvetve a többi nemzeti tőke fejlődéséhez is hozzájárul.

Elemzés

A K+F-tevékenységet végzők létszáma – három évi csökkenést követően – 2017 óta folyamatosan bővül. Ennek köszönhetően a K+F számított állományi létszám 2022-ben másfélszerese volt a hat évvel korábbinak, ezzel párhuzamosan az összes foglalkoztatotton belüli arányuk 0,80-ról 1,14%-ra emelkedett.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.