Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

A nemzeti számlákban kimutatott, a háztartások által fizetett energiaköltségek és a háztartások rendelkezésére álló jövedelemhányadosának százalékos formája.

Relevancia

A háztartások egyik alapvető és rendszeres költségeleme az energiaköltség. Ezen költségelem jövedelemhez mért aránya megmutatja, hogy a jövedelem mekkora része marad a háztartásoknál az energiaszámlák kifizetése után, tehát képet ad arról, hogy a lakosság jövedelmét milyen mértékben terheli az állandó költségnek számító energiaköltség, és a jövedelmük mekkora százalékával tudnak ezen felül gazdálkodni.

Elemzés

Magyarországon a háztartásienergia-költségek a háztartások rendelkezésre álló jövedelméhez viszonyított aránya 1995 és 1999 között 4,4-ről 5,4%-ra emelkedett, majd 2000 és 2006 között 5,0% körül stagnált. Az ezt követő négy évben folyamatosan, 7,1%-ra nőtt az energiaköltségek fedezésére fordított jövedelem aránya. 2013-ban megfordult a tendencia, és – a hatósági árszabályozással, illetve a háztartások javuló pénzügyi helyzetével összefüggésben – a rendelkezésre álló jövedelemnek egyre kisebb részét (2022-ben már csak 3,4%-át) kellett erre a célra költeni.

Nemzetközi kitekintés

A háztartásienergia-költségek rendelkezésre álló jövedelmekhez viszonyított arányát vizsgálva az Európai Unió tagállamaiban a 2022. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a legmagasabb érték Szlovákiában (7,7%), míg a legalacsonyabb Luxemburgban (1,9%) volt mérhető. Hazánk 3,3%-os részarányával a hatodik legalacsonyabb értékkel szerepel az uniós rangsorban.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.