Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A Duna vízminőségi értéke a bejövő rajkai mérőpontnál 2022-ben 53%-al romlott, az előző évhez képest, míg a (középső) negytétényi mérőpontnál lényegi változás nem tapasztalható.
A Duna ökológiai állapota a VGT2 és VGT3 tervezési időszak között jellemzően nem változott, egy víztest esetében (Duna Budapest és Dunaföldvár között) elérte a célként kitűzött jó állapotot.

Definíciók

Az indikátor a folyóvizek vízminőségét mutatja a jelzett szelvényben, az adott évben mért biokémiai oxigénigény éves átlagértéke alapján. A biokémiai oxigénigény az a mért oxigénmennyiség, amely a vízmintában lévő szerves anyagok, mikroorganizmusok (pl. aerob baktériumok) általi aerob biológiai lebontásához szükséges. Az alacsonyabb érték jelenti a folyóvizek jobb vízminőségét. Az egyes BOI5-vízminőségi osztályok:

    1. osztály: < 1,4 mg/l
    1. osztály: ≥ 1,4 < 2,0 mg/l
    1. osztály: ≥ 2,0 < 3,0 mg/l
    1. osztály: ≥ 3,0 < 4,0 mg/l
    1. osztály: ≥ 4,0 mg/l

Relevancia

A szennyvízkibocsátással járó emberi tevékenységek közvetlenül befolyásolják a felszíni vizek, folyók minőségét. A környezeti terhelés csökkentése érdekében elsődleges a megfelelő tisztítási technológiák adaptálása, kezelési eljárások alkalmazása, valamint a felhasznált víz mennyiségének csökkentése.

Elemzés

A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok Rajkánál, Nagytéténynél és Kölkednél mért adatai alapján jellemezzük. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) osztályozási rendszere szerint 2022-ben a BOI5-értékek alapján a Duna vízminősége a bemenő mérőpontnál (Rajka) romlott, a középső mérőpontnál (Nagytétény) viszont stagnált. Az adatok alapján a rajkai mérőpontnál 2022-ben a Duna szennyezettsége 53%-kal romlott az előző évhez képest, a nagytétényi mérőpontnál viszont nem történt különösebb változás. 2022-re vonatkozóan azonban a kölkedi mérőpontra nem állt rendelkezésre adat.

Nemzetközi kitekintés

A 2019-es adatok alapján a folyókban mért átlagos BOI5-értékek alapján Románia (3,6 mg/l) és Spanyolország (3,5 mg/l) folyói a legszennyezettebbek, Szlovénia (0,8 mg/l) és Írország (1,0 mg/l) folyói pedig továbbra is a legtisztábbak. Magyarország a középső harmadban foglal helyet (2,5 mg/l; 3. vízminőségi osztály, 2019).

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.