Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

A közműves csatornahálózatba bekapcsolt lakás, üdülő a közüzemi, illetve közüzemi jellegű szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás, üdülő.

Relevancia

A közüzemi szennyvízelvezetés (csatornázás) Magyarországon viszonylag későn, a 19. század végén kezdett csak kialakulni. Ehhez a lendületet – sok más európai országhoz hasonlóan – a folyton vissza-visszatérő járványok okozta pusztítás adta. Csatornák már korábban is léteztek, azonban ezek jellemzően egyszerű, nyílt árkok voltak, általában az utca közepén, amelyekbe a lakosság mindent beledobott. Ez, valamint az egészségtudatosság és a higiénia hiánya természetszerűleg fertőzésekhez vezetett. Sok szakmai vita után, végül a század utolsó évtizedében kezdték kialakítani az átfogó, számos szempontot figyelembe véve tervezett közüzemi csatornahálózatokat.

Elemzés

Magyarországon a szennyvízgyűjtő hálózat fejlődése a 20. század folyamán viszonylag lassan ment végbe. A század utolsó évtizedének kezdetén, 1990-ben, a hazai lakások mindössze 41%-a csatlakozott a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózathoz. Ebből eredően az el nem vezetett, tisztítatlan szennyvíz jelentős talaj-, felszíni és felszín alatti vízszennyezést okozott. A csatornázás fejlődése a 2000-es évek elején kapott nagyobb lendületet, az évtized végére megduplázódott az 1990. évi arány. 2009-ben már több mint 3,1 millió háztartásban volt elérhető a közüzemi csatornahálózat. A 2010-es évek elején kissé megtorpant ez a lendület, de az évtized közepétől folyamatosan emelkedett a szennyvízgyűjtő hálózatra rákötött lakások száma. A 2022-es adatok szerint közel 3 millió 817 ezer hazai lakásnak volt csatlakozása a gyűjtőhálózathoz, amely az adott évben nyilvántartott mintegy 4 millió 587 ezer lakásnak a 83%-a.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.