Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása

Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A korábbi évek negatív tendenciája folytatódott, 2022-re jelentősen csökkent az egészséges mintafák száma.
2022-ben a legrosszabb egészségi állapotot az akácosok és a kocsányos tölgyek mutatták, míg a legkevésbé károsodott fafajcsoport a gyertyán volt.

Definíciók

Az erdők egészségi állapotán az összes károsítás alapján a gyökér, a törzs, a kéreg és a lombozat valamennyi károsodását értjük. A kárfokozatok nem tartalmazzák az egyértelműen azonosítható okok miatti veszteséget, mint például a törésből, lombrágásból eredő károkat.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szerint „az erdőállomány, a fahozamok folyamatosan növekvők és jó minőségűek, ám az erdő- és vadgazdálkodás számára kedvező feltételeket a klímaváltozás hatásai, a nem őshonos fajok arányának növekedése és más körülmények (szárazodás, savas esők, betegségek, kártevők stb.) veszélyeztetik”. A levélvesztés és a lombkorona elszíneződésének lehetséges okai között szerepel a légkörbe juttatott szennyező anyagok felhalmozódása, az extrém időjárási viszonyok (főként az aszály) és ehhez kapcsolódóan a rovar- és gombakórokozók elszaporodása.

Elemzés

Magyarország erdeinek egészségi állapota átlagosnak tekinthető európai viszonylatban. 2007 és 2022 között a tünetmentes erdők aránya 11–62%-os tartományban mozgott, a legalacsonyabb 2022-ben volt. Az Erdővédelmi Hálózat 2022-es adatainak értékelése szerint az általános egészségi állapotot leginkább tükröző levélvesztés alapján, az elmúlt évek negatív tendenciája folytatódott. 2021-hez képest a tünetmentes fák arányának felére csökkent, az erősen károsodott fák aránya megduplázódott. A vizsgált állományokban a mintafák 34%-a tartozott az egészséges és gyengén károsodott kategóriába. A közepesen károsodott egyedek aránya 45, míg az erősen károsodott mintafáké 19% volt. Az elhalt fák aránya 2%-ra emelkedett. A kocsányos tölgyeknél az utóbbi években tapasztalható állapotromlás 2022-re oda vezetett, hogy a mintaterületeken már nem volt egészséges mintafa, csakúgy, mint az egyéb tölgy fajcsoportban. A 2021-ben legjobb egészségi állapotú gyertyán esetében a tünetmenetes fák aránya 59-ről 18%-ra csökkent. 2022-ben az erdei fenyők között volt a legtöbb tünetmentesnek mondható egyed, arányuk azonban csak 25,8%-ot ért el. A fenyők esetében az évtizedek óta jelentős mértékű gombakárok és szúkárosítás, a tölgyeknél a rovarkárok domináltak.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.