Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2022-ben az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő mezőgazdasági területek aránya 25% volt.

Definíciók

Az indikátor az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő területek és a teljes mezőgazdasági terület hányadosa. A 2016-os évtől kezdődően az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó kifizetések már nem az AKG részét képezik, hanem külön támogatási formává váltak, így ezek a területek nem számítandók az AKG-ba bevont területekhez.

Relevancia

A közös agrárpolitika (KAP) 1999-es reformja óta az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés a tagországok vidékfejlesztési programjának kötelező eleme. A kölcsönös megfeleltetéssel együtt szerepe a környezetvédelmi szempontok KAP-ba történő integrálása. Magyarországon 2002-ben indult el a hazai költségvetésből finanszírozott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. 2004 óta uniós forrásból van lehetőség az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programhoz csatlakozott gazdálkodók támogatására. A támogatás az előírások teljesítésével összefüggő többletköltségeket és a bevételkiesést kompenzálja.

Elemzés

A vidékfejlesztési támogatások fő célja, hogy segítsék és támogassák a gazdálkodókat a környezetkímélő gazdálkodási formák kialakításában, egyúttal kompenzálják a környezettudatos gazdálkodással járó többletterheket és kisebb bevételeket. Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések a biodiverzitás megőrzését, a természet, a víz és a talaj védelmét, a klímaváltozás elleni küzdelmet, illetve az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást segítik. A 2016. január 1-jétől indult ötéves ciklusban, a 2017 és 2021 közötti időszakban a mezőgazdasági terület 12-13%-a vett részt az AKG-programban. 2022-ben jelentősen nőtt a programba bevont területek aránya. A 2022 és 2024 közötti ciklus első évében az AKG-támogatásban részesülő területek nagysága megközelítette az 1,6 millió hektárt, amely a mezőgazdasági terület egynegyedét teszi ki. A terület növekedésének oka, hogy egyszerűsödtek az igénylés feltételei, és emelkedett a támogatási összeg. Így megnövekedett a kezdő, új belépő gazdaságok száma és a bevont területek nagysága.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.