Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A jövedelemegyenlőtlenség Magyarországon az EU-átlag alatt van.

Definíciók

A Gini-index értéke abszolút számmal kifejezve 0 és 1 (az Eurostat százalékban közli) közé esik, ahol a 0 érték a tökéletesen egyenletes eloszlást, az 1 (100%) pedig a teljes egyenlőtlenséget jelenti. A nagyobb értékhez nagyobb egyenlőtlenség tartozik.

Relevancia

Társadalmi egyenlőtlenségek egyidejűleg több dimenzióban is léteznek, így földrajzi térben – az ország területi egységei között –, településtípusonként, de az iskolai végzettséghez kapcsolódóan, vagy a nemek között is. Egyenlőtlenség alatt mégis elsősorban a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségét értjük, amely sokszor szervesen kapcsolódik az előbbiekhez. Az extrém méretű egyenlőtlenség negatív hatással van a társadalmi kohézióra, ezért ennek csökkentése a fenntarthatóság társadalmi vetületének lényeges összetevője. A jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének különböző mérőszámai azt fejezik ki, hogy mekkorák a jövedelmi egyenlőtlenségek a társadalom tagjai között, illetve miként változtak azok az elmúlt évek során. A Gini-együttható azt méri, hogy mennyire egyenletes a jövedelem eloszlása a társadalomban.

Elemzés

Magyarországon a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége a Gini-index alapján 2014 óta csökkenő tendenciát mutat. 2022-ben a mutató értéke 24,7 volt. Ez alapján Magyarország az Európai Unión belül a kevésbé egyenlőtlen országok közé tartozik, a mutató értéke alacsonyabb az uniós átlagnál (29,6%).

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban 2022-ben Bulgáriában (38,4), Litvániában (36,2) és Lettországban (34,3) volt a legmagasabb a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, Csehországban (24,8), Szlovéniában (23,1) és Szlovákiában (21,2) pedig a legalacsonyabb.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.