2023 decemberében az import és az export euróértékében egyaránt 10% alatti volt a csökkenés

A külkereskedelmi termékforgalom értékváltozása
Frissítve: 2024. 02. 05.

2023 decemberében 110 millió euróval javult a mérleg az egy évvel korábbihoz képest

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege
Frissítve: 2024. 02. 05.

2023 novemberében a behozatal volumencsökkenése nagymértékben meghaladta az exportét

A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása havonként
Frissítve: 2024. 02. 01.

2023 novemberében valamennyi árufőcsoport importértéke csökkent, legnagyobb mértékben, több mint felével az energiahordozók behozatala maradt el az egy évvel korábbi magas bázistól

A külkereskedelmi termékforgalom euróértéke árufőcsoportonként
Frissítve: 2024. 02. 01.

Közel két évnyi jelentős cserearányromlást követően 2023-ban valamennyi hónapban javulás következett be

A termékexport és -import forintban számított árváltozása
Frissítve: 2024. 02. 01.

2023 novemberében mindkét forgalmi irányban a legnagyobb forgalmú árucsoport a villamos gép, készülék és műszerek, valamint a közúti járművek voltak

A külkereskedelmi termékforgalom legnagyobb forgalmú árucsoportjai
Frissítve: 2024. 02. 01.

A forgalom mindkét irányában megfigyelt volumencsökkenéshez a gépek és szállítóeszközök járultak hozzá a legnagyobb mértékben

Az árufőcsoportok hozzájárulása a külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozásához, 2023. november
Frissítve: 2024. 02. 01.